PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář pro česko-německá studia II. - JMBZ231
Anglický název: Bachelor thesis seminar II.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Prerekvizity : JMBZ200
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (03.02.2017)

Cílem předmětu v letním semestru je seznámení studentů se základy badatelské práce a se základními přístupy k psaní bakalářské práce. Dojde k procvičení základních pojmů, budou užity v praxi. V poslední fáze semináře budou studenti referovat o postupu své práce. Instrukce jsou uvedeny a aktualizovány v aplikaci Moodles - Bakalářský seminář pro česko-německá studia.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (03.02.2017)

charakteristika studijních požadavků:

Výsledkem semináře bude odevzdání cca 20 stránkové "předbakalářské" práce v češtině. Výsledná známka bude složena z ohodnocení práce, práce na semináři (diskuze k představovaným textům a jejich oponentura) a případně domácího úkolu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (03.02.2017)

Podmínkou pro udělení zápočtu je:

- odevzdání 20-ti stránkové předbakalářské práce do termínu dohodnutém na výuce - většinou konec července.

- představení 10-ti stran textu v hodině 

- komentář všech prezentovaných textů před konanou prezentací v rozsahu minimálně 600 znaků (viz instrukce níže).

- aktivní účast na hodině - maximálně jedna neomluvená absence

 

Všechny texty budou uploadovány minimálně týden před prezentací na google DISK

bak.sem@seznam.cz

heslo: (BUDE SDĚLENO NA HODINĚ)

Texty nahrávejte ve formátu číslo hodiny_TEXT_příjmení

komentare nahravejte ve formatu číslo hodiny_KOMENTAR_prijmeni

 

Termín pro TEXTy: Nahrát do čtvrtka 23:30 předcházející prezentaci.

Termín pro KOMENTÁŘe: Nahrát každý týden do středy 15:00.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (03.02.2017)

Povinná literatura:
Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, 209 s.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (03.02.2017)

1. Úvodní hodina, seznámení se strukturou předmětu
2. Diskuze nad termíny a metodologií
3. Test ze základních pojmů vztahujícím se k odbornému textu dle knihy doc. Šanderové
4. Exkurze
5. Prezentace postupu prací I.
6. Prezentace postupu prací II.
7. Prezentace postupu prací III.
8. Prezentace postupu prací IV.
9. Závěrečná diskuze

 

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)

účast na semináři                   18

přípravná četba                      29

příprava textů (10 stran) k prezentaci

                                           30

písemné oponentury              18

seminární ("předbakalářská") práce 20 stran

                                           30

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK