PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do společenských věd I. - JMBZ228
Anglický název: Introduction to the Social Sciences I.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JMB001
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)
Viz kurs JMB001, resp. JMB401.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Viz kurs JMB001, resp. JMB401.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Viz kurs JMB001, resp. JMB401.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Viz kurs JMB001, resp. JMB401.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Viz kurs JMB001, resp. JMB401.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Viz kurs JMB001, resp. JMB401.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Viz kurs JMB001, resp. JMB401.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK