PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Praktikum/Praktický projekt/Praxe - JMBZ202
Anglický název: Stage/Practical Project
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 20
E-Kredity: 20
Rozsah, examinace: 0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: NIGRIN (03.09.2009)

Předmět JMBZ202 vyžaduje vykonávání praktické činnosti ve firmách a společnostech v ziskovém či neziskovém sektoru v rozsahu minimálně 420 hodin odpracovaných maximálně v rozmezí 10-ti měsíců.
Cíl předmětu
Poslední úprava: NIGRIN (03.09.2009)

Cílem předmětu je umožnění studentům získání zkušeností z praktické činnosti a zároveň navázání kontaktů s potenciálními budoucími zaměstnavateli.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: NIGRIN (03.09.2009)

Student je povinnen předložit garantovi předmětu potvrzení o splněné praxi.

Sylabus
Poslední úprava: NIGRIN (03.09.2009)

Studenti vykonávají stážistickou činnost u subjektů oborově blízkých zaměření česko-německých studií. Jedná se především o česko-německé vládní a nevládní instituce a soukromé společnosti.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: NIGRIN (03.09.2009)

Před nástupem do praxe je nutné, aby její formu, rozsah, místo a nasazení odsouhlasil garant předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK