PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Západoevropská integrace - JMB517
Anglický název: Integration of Western Europe
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB001
Prerekvizity : JMB507, JMB508, JMB509, JMB510, JMB511, JMB512
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. (15.01.2020)

Cílem kurzu je seznámit posluchače s vývojem evropské integrace po skončení druhé světové války do rozpadu bipolárního světa s přesahy do současnosti.  Posluchači by si měli osvojit rovněž znalost základních teoretických přístupů a konceptů k evropské integraci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK