PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Soudobé dějiny střední Evropy - JMB507
Anglický název: Contemporary History of Central Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB500 nebo JMB497}, {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB500 nebo JMB497}, JMB502, JMB503, JMB504, JMB505, JMB506
Neslučitelnost : JMB001
P//Je prerekvizitou pro: JMB513, JMB514, JMB518, JMB516, JMB517, JMB515
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (07.12.2019)
Kurs se zabývá výkladem klíčových problémů dějin střední Evropy ve 20. století, zejména pak na dynamikou změn vyvolaných k životu druhou světovou válkou a rozvíjejících se za války studené, krizovými jevy ve vývoji středoevropských komunistických režimů, vznikem nezávislých aktivit a příčinami zániku těchto režimů.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (07.12.2019)

Studijní literatura:

Povinná:

Křen J., Dvě století střední Evropy. Praha, Argo 2005. isbn 80-7203-612-2, s. 323-1008
Vykoukal J., Litera B., Tejchman M., Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, Libri 2000, isbn 80-85983-82-6, s. 95-190, 244-293, 355-432, 525-606, 687-747.

Reader

Koncepce (všechny povinně)

1. Arnason Johann P._Introduction_Demarcating East Central Europe_2005
2. Betz Hans Georg_Mitteleuropa and Post Modern European Identity
3. Franzinetti Guido_Mitteleuropa in East-Central Europe_From Helsinki to EU Accession (1975?2004)_2008
4. OkeyRobin_CentralEuropeEasternEurope
5. SinnhuberKarl_CentralEuropeMitteleuropaEuropaCentrale
6. Wandycz Piotr_Cena svobody_uvod


Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (07.12.2019)

Program přednášky:

Druhá světová válka a přepoklady sovětizace

Destalinizační a reformní strategie 1953-1968

Brežněvovská stabilizace

Přestavba a rozpad sovětského bloku

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK