PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metodický úvod pro kombinované studium - JMB497
Anglický název: Introduction to Methods of Academic Work
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: JMB500
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB001, JMB002, JMB500
Je neslučitelnost pro: JMB500
Ve slož. prerekvizitě: JMB507, JMB508, JMB509, JMB510, JMB511, JMB512, JMB525, JMB526, JMB527, JMB528, JMB529, JMB530
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (26.10.2019)
Úkolem kursu je naučit studenty základům vědecké práce. Jsou to především pravidla čtení a spaní odborných textů a hlavní zásady ústního projevu. Studenti se naučí principy aktivního a efektivního čtení a jak vést o přečteném dokumentaci. Zjistí, pomocí jakých nástrojů se lze orientovat v odborné literatuře. Dozví se, jaké existují hlavní žánry odborných textů ve společenských vědách. Naučí se vést poznámkový a odkazový aparát včetně bibliografie, dále strategii a taktiku psaní odborného textu. V neposlední řadě se také naučí pravidla ústního projevu (prezentace, referát, apod.).
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Cílem předmětu je naučit studenty základům vědecké práce dle anotace a sylabu předmětu.. 

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (26.10.2019)

Studijní literatura:

Umberto Eco. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997, 278 stran, ISBN 80-7198-173-7.


Reader (celkem 188 stran):

1. Čtení odborných textů:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 18-39.

2. Orientace v odborné literatuře:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 40-49.

3. Odborný styl a žánry odborných textů:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 56-84.

4. Poznámkový a odkazový aparát a bibliografie

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 41-74.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 98-106.

5. Strategie a taktika psaní odborného textu

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 27-40.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 107-142.

6. Ústní projev

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 79-99.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 143-164.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (26.10.2019)

Výuka je rozdělena do dvou typů: 1) dvě kontaktní přednášky a 2) samostudium.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (26.10.2019)

JMB497 Metodický úvod:

a) recenze dohodnuté knihy
b) malá seminární práce na dohodnuté téma
Texty musí být odevzdány v jednom z následujících formátů: doc/docx nebo pdf. Jiné formáty nebudou akceptovány.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (26.10.2019)

1. Čtení odborných textů:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 18-39.

2. Orientace v odborné literatuře:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 40-49.

3. Odborný styl a žánry odborných textů:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 56-84.

4. Poznámkový a odkazový aparát a bibliografie

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 41-74.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 98-106.

5. Strategie a taktika psaní odborného textu

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 27-40.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 107-142.

6. Ústní projev

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 79-99.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 143-164.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK