Seminář k aktualitám II - JMB415
Anglický název: Contemporary issues II
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 1 (39)
letní:neurčen / neurčen (39)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina, francouzština, němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
PhDr. David Emler, Ph.D.
Vyučující: Charlotte Marie Laurence De Gail
PhDr. David Emler, Ph.D.
PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Mgr. Martin Synkule
Neslučitelnost : JMB021
Prerekvizity : JMB414
Je neslučitelnost pro: JMB021
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka