PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do společenských věd II - JMB402
Anglický název: Introduction to the Study of the Social sciences II
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (132)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JTB001
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
PhDr. Jiří Kocián
Vyučující: Mgr. Miroslava Jasenčáková
Mgr. Nikola Karasová
PhDr. Jiří Kocián
PhDr. Barbora Menclová
Mgr. Viktorie Mertová
Mgr. Jiří Pondělíček
PhDr. Petr Šafařík
Mgr. Jakub Šindelář
Mgr. Klára Žaloudková
Neslučitelnost : JMB001, JMB002
P//Je prerekvizitou pro: JMB411, JMB413, JMB407, JMB412, JMB409, JMB410, JMB408
XP//Ve slož. prerekvizitě: JMBZ200, JMBZ201
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (26.09.2019)
Seminář studentům představí základní formální a technické požadavky, jež je třeba při studiu dodržovat. Pozornost bude též věnována kritickému čtení, akademickému psaní a písemné i ústní argumentaci.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (26.09.2019)

Cílem předmětu jen naučit studenty základům práce na vysoké škole a na praktických příkladech natrénovat nutné dovednosti

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Povolena je jedna neomluvená absence. V případě systematického neplnění zadaných studijních úkolů nebo opakujících se pozdních příchodů nebude dotyčný studenta/ka připuštěn/a k závěrečné zkoušce.

Předmět je ukončen písemnou zkouškou, jejímž cílem je ověřit schopnost práce s textovým editorem, bibliografickými údaji, citacemi a parafrázemi, využíváním databází a vytvářením abstraktů.

Za mimořádně aktivní a produktivní práci v semináři může jeho vedoucí udělit vybraným studentům bonus, kterým lze zvýšit konečnou známku o jeden stupeň.“

Literatura -
Poslední úprava: Helper (22.08.2019)

Literatura:

Čechová M. a kol., Čeština - řeč a jazyk. Praha 2000

Grepl M. a kol., Příruční mluvnice češtiny. Praha 2007

Grepl M., Karlík P., Skladba češtiny. Olomouc 1998

Hoffmannová J., Stylistika a ... (Současná situace stylistiky). Praha 1997

Pavel Roubal: Microsoft Word 2000 jednoduše. Praha: Computer Press 2000.

Chicago Manual of Style (viz http://ckis.cuni.cz/F/KJQRJSVMT455MPMYTRCG2EY4QPQJP1DXJS1Q3VBCA3GV1VLFKN-09614?func=item-global&doc_library=CKS01&doc_number=000571585&year=&volume=&sub_library=JIN)

Technika administrativy (oba díly, viz http://www.fortuna.cz/detail.php?id=406&predmet=34&stupen=2)

Případně místo této poslední učebnice psaní na stroji všemi deseti lze stáhnout z http://www.slunecnice.cz/vyhledavani/?qs=psan%ED+v%B9emi+deseti&kde=sw-win&search=Vyhledat některý z volně dostupných výukových a cvičebních programů.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (26.09.2019)

Hlavní výukovou metodou je procvičování základních dovedností nutných pro další opráci vysokoškolského studenta.

Sylabus -
Poslední úprava: Helper (22.08.2019)

Sylabus viz příloha: A_JMB001002_sylabus_20102011.doc

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK