PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Německá literatura ve 20. století - JMB395
Anglický název: German Literature in the 20th Century.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Soubory Komentář
stáhnout NL20S_Prednaska_1_2017.pptx Přednáška 1: přehled německojazyčné literatury 19. století: Goethe, Schiller, Novalis, Hoffmann, Büchner, Hauptmann a naturalismus
stáhnout NL20S_Prednaska_2.pptx Přednáška 2: Moderna, vídeňská moderna, impresionismus
stáhnout NL20S_Prednaska_2017_4.pptx Přednáška 4: "Nová věcnost" v literatuře (meziválečné Německo)
stáhnout NL20S_Prednaska_2017_7.pptx Přednáška 6: 40. a 50. léta v německé literauře: Trümmerliteratur
stáhnout NL20S_Prednaska_2017_8.pptx Přednáška 7: Adenauerova éra v literatuře
stáhnout NL20S_Prednaska_2017_9.pptx Přednáška 8: Rakouská literatura ve 2. pol. 20. stol.
stáhnout NL20S_Prednaska_3.pptx Přednáška 3_2017: Expresionismus, Werfel
stáhnout NL20S_Prednaska_6.pptx Přednáška 5: Literatura v období nacistické diktatury
stáhnout NL20S_2017_Prednaska_2017_10.pptx Přednáška 10: Soudobá německojazyčná literatura: migrační literatura
stáhnout NL20S_2017_Prednaska_2017_9.pptx Přednáška 9: Soudobá německojazyčná literatura: Wendeliteratur, NDR a Grass
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (31.01.2017)

Cílem předmětu je poskytnout studujícím základní přehled o německy psané literatuře 20. stol., a to včetně historických, sociálních, či kulturních souvislostí a v závistlosti na proměně mediálního světa.

Předmět tedy může být chápán jako úvod a příprava pro magisterské kurzy německojazyčné literatury, totiž Prager deutsche Literatur a Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert, které budou znalosti záskané v tomto kurzu prohlubovat a rozšiřovat.Zároveň si kurz klade za cíl podat nejen přehled německé literatury od moderny až po současnost, ale též na vybraných dílech v českých překladech demonstrovat možnosti interpretace literatury pro poznání kultury a historie dané společnosti.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (02.04.2017)

20. 2. stručné shrnutí vývoje německojazyčné literatury 18: a 19: století - východiska pro literaturu 20. století - tzv. Klassik, romantismus, kritický realismus a počátky moderny v naturalismu. Četba:  Hoffmann, E. T. A.: Bratrancovo okno.

27. 2. Tzv. moderna - vídeňská moderna, klasická moderna, avantgarda. Četba:

6. 3. Expresionismus. Četba: , A.: Anatol

13. 3. Tzv. Nová věcnost (Neue Sachlichkeit) - literatura výmarské republiky. Četba: Heym G.: Zloděj,  E. E. Kisch: ukázka z publicistiky

20. 3. Rodina Mannů - intelektuálové mezi světovými válkami. Četba: Mann, T.: Tonio Kröger

27. 3. Literatura v období nacismu -  a) kritika nacismu, b) tzv. vnitřní emigrace a c) umění ve službách totality. Četba:  Mann, K.: Mefisto - ukázka a film.

3.4. Poválečná obnova Německa v umění. Četba:  Mann, K.: Mefisto - ukázka a film.

10. 4. Adenauerovská éra v literatuře. Koeppen, W.: Skleník - ukázka a W. Borchardt: Venku přede dveřmi

24. 4. Rakouská literatura po roce 1945 a (ne)vyrovnávání se s nacistickou minulostí. Četba: Bernhard, T.: Náměstí hrdinů - ukázka

15.5. Současná německojazyčná literatura - reflexe  období nacismu. Četba: Grass, G.: Račím pohybem - ukázka

22.5. Současná německojazyčná literatura - migrační literatura. Četba: Zaimoglu - ukázka, Kaminer: Ruské disko - ukázka

 

příp. doplňující téma: Literatura v NDR a o NDR a (ne)vyrovnávání se  se socialistickou inulostí. Četba: Seghers, A.: Setkání na cestách, T. Brüssig: Oslnění - ukázka

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK