PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Krajní pravice v Německu a v Evropě - JMB327
Anglický název: Extreme Right in Germany and in Europe
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Dr. Mgr. Lukáš Novotný, M.A.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (03.10.2013)
Kurz si klade za cíl vyložit problematiku krajní pravice v německy mluvících zemích a zasadit zdejší politické i nepolitické subjekty do širšího kontextu vývoje krajní pravice v regionu střední Evropy. Kurz se nejprve bude zabývat terminologickým vymezením, zejména vysvětlením základních pojmů, jako jsou krajní pravice, pravicový extremismus, radikalismus či populismus. Následně bude pozornost věnována Německu a tamnímu historickému vývoji krajní pravice až do současnosti. Kurz vyloží i vývoj v této oblasti v Rakousku a Švýcarsku a zřetel bude brán též i na vývoj v ČR a na kontakty zejména německých, ale i rakouských subjektů krajní pravice se stranami a organizacemi v ČR.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (03.10.2013)

Povinná

BALÍK, S.; KUBÁT, M. Teorie a praxe totalitních režimů. Brno: Dokořán, 2005. ISBN 80-86569-86-6.

McGOWAN, L. Radikální pravice v Německu. Praha: Prostor, 2004. ISBN 80-86569-86-6.

MILZA, P. Evropa v černých košilích. Praha: Themis, 2005. ISBN 80-7312-044-5.

MUDDE, C. Racist Extremism in Central and Eastern Europe, Routledge, 2005, ISBN 978-0-415-35594-0).

 

Rozšiřující

ARENDTOVÁ H. Původ totalitarismu, I.-III. Praha: Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-13-5.

AISLBY, CH. Třetí říše: den po dni. Praha: Naše vojsko, 2005. ISBN 80-206-0752-8.

ARON, R. Demokracie a totalitarismus.Brno: Atlantis, 1993. ISBN 80-7108-064-0.

FREDRICKSON, G. M. Rasismus. Stručná historie. Praha: BB/ART, 2003.ISBN 80-7341-124-5.

MAREŠ, M.  Pravicový extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Barrister & Principal, Centrum strategických studií, 2003. ISBN 80-86598-45-4.

LÉVI-STRAUSS, C. Rasa a dějiny. Brno: Atlantis, 1999. ISBN 80-7108-138-8.

 

Další literatura a literatura pro četbu, přípravu na další hodinu a referáty bude představena na první vyučovací hodině. Pro každý týden se předpokládá příprava ve formě studia jedné studie k tematickému okruhu, který bude probírán.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (03.10.2013)

Obsah kurzu

1.       Úvod do kurzu, seznámení s obsahem kurzu a se studiem krajní pravice

2.       Vymezení základních pojmů

3.       Krajní pravice v německy mluvících zemích (NMZ) do roku 1945

4.       Ideologická podstata národního socialismu

5.       Koncept "streitbare Demokratie"

6.       Krajní pravice v SRN po roce 1945 až do současnosti

7.       Programatika NPD, DVU a REP

8.       Významné osobnosti krajní pravice v SRN

9.       Německá společnost a její postoje ke krajní pravici a národnímu socialismu, problematika neonacismu

10.   Krajní pravice v Rakousku

11.   Krajní pravice ve Švýcarsku

12.   Vztah krajní pravice v NMZ k subjektům krajní pravice v ČR

13.   Trendy, perspektivy dalšího vývoje krajní pravice v regionu střední Evropy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK