PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Pražská německá literatura - JMB326
Anglický název: Prague German Literature
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Beschreibung eines Kampfes.docx Beschreibung eines Kampfes PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Beschreibung eines Kampfes.docx Beschreibung eines Kampfes PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Brod_Kruh.pdf Brod - Pražský kruh - výňatky PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Brod_Kruh.pdf Brod - Pražský kruh - výňatky PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Brod_Tagblatt.pdf Brod - Prager Tagblatt - výňatky PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Brod_Tagblatt.pdf Brod - Prager Tagblatt - výňatky PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Fricke.pdf Fricke - interpretace (od II Erläuterungen) PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Fricke.pdf Fricke - interpretace (od II Erläuterungen) PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Golem.rtf Meyrink_Golem PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Golem.rtf Meyrink_Golem PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Herrmann Ungar1.docx Herrmann Ungar PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Herrmann Ungar1.docx Herrmann Ungar PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout kafka_hungerkuenstler.pdf Hungerkuenstler PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout kafka_hungerkuenstler.pdf Hungerkuenstler PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Perutz_list1.pdf Perutz_list1 povídky Die Sarabande PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Perutz_list1.pdf Perutz_list1 povídky Die Sarabande PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Perutz.pdf Leo Perutz PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout werfel-text.pdf Werfel_Texty PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout werfel-text.pdf Werfel_Texty PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (06.01.2014)
Seminář o pražské německé literatury představí nejznámější spisovatele z okruhu německy psané literatury vznikající v Čechách, potažmo psanou autory, kteří se v Praze a Čechách narodili. V kurzu se bude hovořit jak o autorech dnes již proslavených, jako je Franz Kafka či Franz Werfel, tak i o autorech méně známých, avšak nikoli méně zajímavých. Seminář však nebude zaměřen jen na jednotlivá jména a osudy či výčty děl, ale jeho těžiště bude ležet v četbě a interpretaci literárních děl. Při procházení německy psaných literárních děl, která vznikla na našem územím, se budeme zabývat otázkou: existuje něco jako specifická "pražská německá literatura"? Jak reaguje na interakci Čechů a Němců? Jak zobrazuje společnost vícenárodnostního města a země?
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (06.01.2014)

Cílem kurzu je položit základy pro případné specializovanější seznámení s literárním okruhem, který snad více než jiné popisuje problematické a přece inspirativní vztahy mezi Čechy a Němci zejm. na konci 19. a na počátku 20. století a literární tradici, kterou v podstatě ukončila 2. světová válka. Mezi autory, o kterých je v této souvislosti nutno pohovořit, samozřejmě nesmí chybět Franz Kafka, Max Brod, Gustav Meyring, Franz Werfel, Rainer Maria Rilke, Alfred Kubin, Johannes Urzidil, Paul Leppin, Leo Perutz, Herman Ungar, Oskar Baum, nebo "babička" německé literatury z Čech Auguste Hauschner. Kurz bude spíše přehledový, ale zároveň se zaměří na zejm. kratší texty vyjmenovaných autorů.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (06.01.2014)

GOLDSTÜCKER, Eduard (ed.). Weltfreunde: Konferenz über die Prager deutsche Literatur. Praha: Academia, 1967.

DELEUZE, Gilles - GUATTARI, Felix. Kafka: za menšinovou literaturu. Praha: Herrmann & synové, 2001. ISBN 80-238-7471-3.

SERKE, Jürgen. Böhmische Dörfer. Wanderungen durch eine verlassene literarische Landschaft. Wien, Hamburg: Paul Zsolnay Verlag, 1987. ISBN 3552039260.

BORN, Jürgen(ed.). Deutschsprachige Literatur aus Prag und den böhmischen Ländern 1900-1925: chronologische Übersicht und Bibliographie. München: Saur Verlag, 1993.

PAZI, Margarita. Fünf Autoren des Prager Kreises: Ernst Weiss, Oskar Baum, Ernst Sommer, Paul Kornfeld. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1978. ISBN 3-261-02475-5.

BINDER, Hartmut. Franz Kafka und die Prager deutsche Literatur: Deutungen und Wirkungen. Bonn: Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, 1988. ISBN 3885570718.

BINDER, Hartmut. Prager Profile: vergessene Autoren im Schatten Kafkas. Berlin, 1991

RIPELLINO, Angelo Mario. Magická Praha. Praha: Argo, 1996. ISBN 978-80-257-0191-1.

FRITZ, Susanne. "Die Entstehung des Prager Textes": Prager deutschsprachige Literatur von 1895 bis 1934. Dresden: TUDpress, 2005. ISBN 978-3-937672-32-8.

FIALA-FÜRST, Ingeborg. Auguste Hauschner, die Urgroßmutter der Prager deutschen Literatur (příspěvek přednesený během sympozia Franz Kafka, Wien und der Prager Kreis v roce 1994). Dostupné online http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/IFiala-Fuerst2.pdf (staženo 3. 11. 2013).

JÄGER, Christian. Minoritäre Literatur. Das Konzept der kleinen Literatur am Beispiel prager- und sudetendeutscher Werke. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 2005. ISBN 978-3-8244-4607-0.

KRAPPMANN, Jörg. Allerhand Übergänge: interkulturelle Analysen der regionalen Literatur in Böhmen und Mähren sowie der deutschen Literatur in Prag (1890 - 1918). Bielefeld: Transcript, 2013. ISBN 978-3-8376-2075-7.

KRISCHEL, Volker. Erläterungen zu Franz Kafka : Die Verwandlung. Bielefeld: Reclam Verlag, 1992.

FISCHER, Ernst. Kafka; Musil; Kraus. Praha: Československý spisovatel, 1965.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (06.01.2014)

Studijní požadavky:

Pravidelná účast na seminářích, četba zadaných zejm. literarárních textů ( většinou v němčině), podíl na kritických diskusích, 15-minutový referát (prezentace zadaného odborného textu), složení ústní zkoušky - prezentace jednoho z probíraných autorů.

 

 Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)

 účast na semináři: 9

 účast na přednášce: 9

 přípravná četba odborná: 20

 přípravná četba beletrie: 41

 referát: 20

ústní zkouška: 1

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (18.03.2014)

19. 2. Rainer Maria Rilke - zrod básníka: Larenopfer (http://de.wikisource.org/wiki/Larenopfer)

26. 2. Tajemná Ossip Schubin a popis "české" společnosti v 2. pol. 19. století

5. 3. Povídky Franze Kafky: Beschreibung eines Kampfes

12. 3. Kafkova povídka Beschreibung eines Kampfes a fantastická literatura (Renate Lachmann)

19. 3. Jak lze (či nelze) číst a interpretovat literaturu: možné interpretace povídky Franze Kafky: Hungerkünstler a jejich krikita u Haralda Fricke

26. 3. Magická Praha Leo Perutze

2. 4. Herman Ungar - autor, jehož si cenil i T. Mann

9. 4. Max Brod - Prager Kreis - sebereflexe literární, národnostní, náboženské, kulturní skupiny

16. 4.. Média pražské německé literatury - noviny a literární časopisy a jejich zobrazení v Brodově románu Prager Tagblatt

23. 4. Kafkův slepý přítel - Oskar Baum

30. 4.Legendární Golem - Gustav Meyrink

7. 5. Franz Werfel

14. 5. (rektorský den?) Pražská německá literatura - vymezení pojmu: Pavel Eisner, Pavel Trost, Eduard Goldstücker, Kurt Krolop aj. a současné přístupy k tomuto tématu. Co vše vlastně spadá do pražské německé literatury a jaké má tato literární "skupina" specifika?

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK