PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář k dějinám NMZ - JMB247
Anglický název: Seminar to German Speaking Countries
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 44 (78)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Petr Šafařík
Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.
PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Anežka Brožová, BA
PhDr. Michal Dimitrov, Ph.D.
Anastasiia Kochetova
PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
Neslučitelnost : JMB009
XP//Ve slož. prerekvizitě: JMBZ200, JMBZ201
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (13.02.2020)
Předmět se skládá z paralelních satelitních seminářů, které se obsahově vážou na dějiny Německy mluvících zemí. Některé semináře jsou přímo provázané s tématy přednášky Dějiny NMZ, některé se věnují dílčím historickým tématům.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (13.02.2020)

Cílem předmětu je procvičit znalosti z oblasti dějiny německy mluvících zemí včetně nácviku prezentačních dovedností.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (13.02.2020)
Podmínky pro studenty ve všech paralelních seminářích:
 
- povinná účast - maximálně 1x chybět bez omluvy;
- přednést referát - 15-20 minut (využít powerpointa a handout);
- na konci semináře (datum odevzdání 19.5.2019) odevzdat písemnou verzi referátu s poznámkami pod čarou a seznamem literatury na 5.400 znaků (+- 10%) - počítáno bez poznámek pod čarou a seznamu literatury.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (13.02.2020)

Povinná literatura se odvíjí od tématického zaměření paralelních seminářů. S místem, kde je reader dostupný, seznámí studenty vyučující na první hodině. Reader bude přístupný buď zde v příloze, nebo na stránkáczh moodles nebo bude zaslán účastníkům semináře elektronicky mailem.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (13.02.2020)

Seminární forma výuky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (13.02.2020)

Účast na semináři a splnění podmínek aktivní účasti (přednesení referátu a odevzdání písemného referátu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK