PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Západní Evropa 1989-2010 - JMB219
Anglický název: Western Europe 1989-2010
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB094
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (17.02.2016)
Povinně volitelný jednosemestrální kurs, určený studentům druhého a vyšších ročníků bakalářského cyklu mezinárodních teritoriálních studií. Jeho cílem je uvést posluchače do problematiky politického, ekonomického a společenského vývoje západní Evropy od roku 1989 do současnosti.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (17.02.2016)

Berend I., The Economic History of Twentieth-Century Europe (Cambridge University Press, 2006)

 

Culpepper P., Changing France: French politics, society and culture (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008)

 

Developments in British Politics, série editovaná Patrickem Dunleavym, (Houndmills: Palgrave Macmillan)

 

Heckman F. a Schnapper D., The Integration of Immigrants in European Societies: National Differences and Trends of Convergence (Stuttgart: Lucius & Lucius, 2003)

 

Heywood P., Jones E. a Rhodes M. (eds.), Development in West European Politics 2 (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2002)

 

Heywood P., Jones E., Rhodes M. a Sedelmeier U. (eds.), Development in European Politics (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006)

 

Rothenbacher F., The European Population since 1945 (New York: Palgrave, 2005)

 

+ publikované biografie a autobiografie politických představitelů

 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (17.02.2016)

Přednáška + seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (17.02.2016)

1. referát v délce 10-12 minut + handout (25 % celkového hodnocení)

2. esej v rozsahu 18.000 znaků (čistého textu), termín odevzdání 10. 6. 2016 (50 % celkového hodnocení).

3. ústní pohovor nad esejí (25 % celkového hodnocení)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (17.02.2016)

Program v LS 2016

 

1) 19. 2. Úvodní a organizační hodina.

 

2) 26. 2. Proměny mezinárodního a bezpečnostního kontextu

 

3) 4. 3. Ekonomický a sociální vývoj zemí ZE po roce 1989

Referáty:

Šíření internetu v zemích ZE

Snahy o reformu penzijního systému ve Francii

 

4) 11.3. Británie do roku 2001

Referáty:

John Major - medailon

Vražda Stephena Lawrence (1993) a její ohlasy

Tony Blair - medailon

 

5) 18. 3. Británie po roce 2001

Referáty:

Gordon Brown - medailon

David Cameron - medailon

Vzestup Skotské národní strany

 

6) 1. 4. Francie do roku 2002

Referáty:

François Mitterrand - medailon

Jacques Chirac - medailon

Prezidentské volby v roce 2002

 

7) 8. 4. Francie po roce 2002

Referáty:

Nepokoje na předměstích v roce 2005

Nicolas Sarkozy - medailon

François Hollande - medailon

"Šátková aféra" ve Francii

 

8) 15. 4. Itálie po roce 1989

Referáty:

Akce "Čisté ruce"

Silvio Berlusconi - medailon

 

9) 22. 4. Španělsko po roce 1989

Referáty:

Parlamentní volby a kampaň v roce 2008

ETA a baskický separatismus 1989-2016

 

10) 29. 4. Portugalsko po roce 1989 (Barbora Menclová)

 

11) 6. 5. Specifika vývoje ostatních zemí ZE

Referáty:

"Mírový proces" v Severním Irsku

Pim Fortuyn a jeho odkaz

 

12) 13. 5. Země západní Evropy ve finanční a hospodářské krizi

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK