PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní dějiny Řecka - JMB217
Anglický název: Modern History of Greece
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (17.09.2013)
Kurs se zabývá dějinami soudobého Řecka od vzniku moderního řeckého státu (1830) do současnosti. Reflektuje historický a politický vývoj, rozvoj hospodářství, kultury a zahraničních vztahů. Tematicky reflektuje nejdůležitější kapitoly moderní řecké historie.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (17.09.2013)

Cílem je seznámit posluchače s moderními dějinami Řecka, na jehož případě budou reflektovány tematické okruhy historické i politologické.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (28.05.2013)

Povinná literatura:

HRADEČNÝ, Pavel: Dějiny Řecka, Praha: Lidové noviny 2009, str. 259-600.

PŘEHLED NEJNOVĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ (2008-2013)

Prezentace z hodin.

Doporučená literatura:

Clogg, Richard. A concise history of Greece. Cambridge: University Press 2002.

Close, David H. The origins of the Greek civil war. London: Longman 1995.

Gallagher, Tom. Outcast Europe: The Balkans, 1789-1989. London: Routledge 2001.

Glenny, Misha. Balkán 1804-1999, Praha: BB Art 2003.

Hradečný, Pavel. Řekové a Turci: nepřátelé nebo spojenci? Praha: Lidové noviny 2000.

Jelavich, Barbara. A History of the Balkans, vol. 2, Cambridge: University Press 1985.

Stavrianos, L.S.. The Balkans since 1453, London: New York University Press 2002.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (17.09.2013)

Seminář doprovázený tematickými referáty.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (07.02.2014)

Kurz je zakončen klasifikovaným zápočtem. Hodnocení se skládá z kvalitní přípravy na hodinu (čtení textů), aktivní účasti v kurzu, přednesení referátu doprovázeného PPT a závěrečného testu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (04.03.2014)

Základní otázky k textům:


- V jakém kontextu byl text napsán? Čeho je součástí?
- Kdo je jeho autorem? Kde působí? Na co se specializuje?
- O čem text pojednává? Jak reflektuje Řecko?

 

1.     19.2.2014: Úvod

Legg, Keith R., and John M. Roberts. "The Problem of Too Much History". In Modern Greece: a civilization on the periphery. Boulder, CO: Westview Press, 1997: 9-24.

 

2.     26.2.2014: Počátky novořeckého státu 

"Introduction". In Beaton, Roderick, and David Ricks. The Making of Modern Greece: Nationalism, Romanticism, & the Uses of the Past (1797-1896). Farnham, U.K: Ashgate, 2009. 1-18.

 

3.     5.3.2014: Dlouhé 19. století

Kostis, Kostas P. "The Formation of the State in Greece, 1830-1914." In Dragonas, Thalia G, and Faruk Birtek. Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey. London: Routledge, 2005: 18-36.

 

4.     12.3.2014: Venizelos a meziválečné Řecko (Auzká)

Miller, William. "Greece Since the Return of Venizelos." Foreign Affairs. 7.3 (1929): 468-476.

http://www.foreignaffairs.com/articles/68980/william-miller/greece-since-the-return-of-venizelos 

Clogg, Richard. A Concise History of Greece. Cambridge. England: Cambridge University Press, 1992: 92-115.

 

5.     19.3.2014: Balkánské války a výměna obyvatelstva

"Unmixing Peoples in the Aegean Region." In Crossing the Aegean: An Appraisal of the Consequences of the 1923 Compulsory Population Exchange between Greece and Turkey. Renneé Hirschon (ed.). Oxford, New York: Berghahn Books, 2003: 3-12. 

https://www.anthro.ox.ac.uk/fileadmin/images/staff/Associates/18_1_Unmixing_peoples_in_the_Aegean_Region.pdf

"Consequences of the Lausanne Convention." In Crossing the Aegean: An Appraisal of the Consequences of the 1923 Compulsory Population Exchange between Greece and Turkey. Renneé Hirschon (ed.). Oxford, New York: Berghahn Books, 2003: 15-20.

http://dev.anthro.ox.ac.uk/fileadmin/images/staff/Associates/18_2_Consequences_of_the_Lausanne_Convention.pdf

 

6.     26.3.2014: odpadá

 

7.     2.4.2014: Metaxasova diktatura a válka (Grossová)
Papacosma, Victor S. "Ioannis Metaxas and the "Fourth of August" dictatorship in Greece". In Balkan strongmen: dictators and authoritarian rulers in south east Europe, ed. Bernd Jürgen Fischer. West Lafayette: Purdue University Press, 2007: 165-198.¨

 

8.     9.4.2014: Občanská válka: důsledky a paměť (Kalánek)
"The Other Parthenon: Antiquity and National Memory at Makronisos." In Hamilakis, Yannis. The Nation and Its Ruins: Antiquity, Archaeology, and National Imagination in Greece. Oxford: Oxford University Press, 2007.

 

9.     16.4.2014: Junta 1967-1974
Xydis, Stephen G. "Coups and Countercoups in Greece, 1967-1973 (with Postscript)."Political Science Quarterly. 89.3 (1974): 507-538.

 

10.  23.4.2014: Metapoliteusi (Honsová)

Featherstone, Kevin. "The ‘party‐state’ in Greece and the Fall of Papandreou." West European Politics. 13.1 (1990): 101-115.

  

11.  30.4.2014: odpadá

 

12.  7.5.2014: Řecká krize (Pleskotová)

Vasilopoulou, Sofia a Daphne Halikiopoulou. "In the Shadow of Grexit: the Greek Election of 17 June 2012." South European Society and Politics. (2013): 1-20.

Karamichas, John. "The December 2008 Riots in Greece." Social Movement Studies. 8.3 (2009): 289-293.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Alexandra Králová (09.05.2008)

Úspěšné přihlášení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK