PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní dějiny Japonska - JMB212
Anglický název: Modern History of Japan
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. David Labus, Ph.D.
Vyučující: Mgr. David Labus, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Magda Pektorová (29.10.2019)
Osou výkladu jsou vnitropolitické dějiny, vývoj vztahu k zahraničí, postupná diverzifikace japonské moderní společnosti a v hrubých rysech taktéž vývoj hospodářství.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Magda Pektorová (29.10.2019)

Přednáška se zaměří kromě nezbytného faktografického přehledu především na otázky interpretace jednotlivých témat a postižení jejich provázanosti, cílem je nabídnout spíš pochopení než poznání problémů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (04.10.2016)

* Studijní literatura:
Reischauer, E. O. a Craig, A. M.: Dějiny Japonska, Nakladatelství Lidových novin, Praha 2000
Vasiljevová, Z.: Dějiny Japonska, Svoboda, Praha 1986
Bix, H. P., Hirohito a vznik moderního Japonska, BB Art, 2002

Labus, D., Stručná historie států: Japonsko, Libri, Praha 2009

Gordon, A.: A Modern History of Japan. From Tokugawa Times to the Present, Oxford UP, 2003
The Cambridge History of Japan, sv. 4, 5, 6, Cambridge UP
McClain, J. L.: Japan: A Modern History, W. W. Norton, 2002
Beasley, W. G.: The Modern History of Japan, New York 1974
Totman, C.: A History of Japan, Oxford, Blackwell Publishers, 1999
Jansen, M.: The Making of Modern Japan, The Belknap Press of Harvard UP

Metody výuky
Poslední úprava: Ing. Magda Pektorová (29.10.2019)

Přednáška a samostudium.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Magda Pektorová (29.10.2019)

Atestace: ZK

bodovaný znalostní test v souladu s Opatřením děkanky 17/2018 (https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/OD_20_2019_A_F_klasifikace%20-%20zmena%20%281%29.pdf

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (24.10.2019)

JMB 212, Moderní dějiny Japonska

Sylabus pro rok 2019/20, ZS

KAS, IMS, FSV

(út 12.30-13.40), m. 3015

D. Labus, 15. 9. 2019

1.10.

Stručný úvod do předmětu

Předmoderní Japonsko a restaurace císařské moci

systém bakuhan;  postavení samurajů;  svržení Tokugawů;  reformy

8.10.

Vztah k zahraničí

otevření Japonska;  Iwakurovo poselstvo;  první výboje;  vztah ke Koreji;  westernizace

15.10.

Systém Ústavy Meidži

budování politické jednoty;  vláda a opozice;  Ústava Meidži - obsah a důsledky

22.10.

Budování impéria I

Čínsko-jap. válka;  Boxerské povstání;  Rusko-jap. válka

29.10.

děkanské volno

 

5.11.

Budování impéria II

Anexe Koreje;  Strategické úvahy;  Japonsko a 1. sv. válka

12.11.

Zahraniční politika ve 20. letech

Systém Versailles - Washington;  (Šideharova) zahraniční politika;     Londýn 1930

19.11.

Japonská liberální společnost

sociální transformace;  vláda politických stran;  hospodářství

26.11.

Totalita 30. let doma

ultranacionalismus;    konec (vlády) politických stran;  soupeření armádních frakcí

3.12.

Válka v Tichomoří: domácí dimenze

FK a hledání "řádu";  "Asociace";  domácí mobilizace;               život za války

10.12.

Válka v Tichomoří: zahraniční dimenze

Mandžuský incident i válka s Čínou;  strategické tápání: jižní cesta;  sbližování s Německem;  napětí s USA;  vztahy s Ruskem;  PH;  Midway;   vojenský závěr

17.12.

Okupace Japonska

kapitulace;  cíle a strategické úvahy;  jednotlivé reformy

 

 

 

Přednáška se zaměří kromě nezbytného faktografického přehledu především na otázky interpretace jednotlivých témat a postižení jejich provázanosti, cílem je nabídnout spíš pochopení než poznání problémů.

Osou výkladu jsou vnitropolitické dějiny, vývoj vztahu k zahraničí, postupná diverzifikace japonské moderní společnosti a v hrubých rysech taktéž vývoj hospodářství.

 

Studijní literatura:

Reischauer, E. O. a Craig, A. M.: Dějiny Japonska, Nakladatelství Lidových novin, Praha 2000

Bix, H. P., Hirohito a vznik moderního Japonska, BB Art, 2002

Gordon, A.: A Modern History of Japan. From Tokugawa Times to the Present, Oxford UP, 2003

The Cambridge History of Japan, sv. 4, 5, 6, Cambridge UP

McClain, J. L.: Japan: A Modern History, W. W. Norton, 2002

Beasley, W. G.: The Modern History of Japan, New York 1974

Totman, C.: A History of Japan, Oxford, Blackwell Publishers, 1999

Jansen, M.: The Making of Modern Japan, The Belknap Press of Harvard UP, 2000

 

Atestace: ZK

bodovaný znalostní test

 

davidlabus@gmail.com

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK