PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Rozšíření jazykových kompetencí pro studenty MTS - JMB211
Anglický název: Language Proficiency Course for Students of International Area Studies
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Třída: Nekontrolovat_RL
Záměnnost : {Skupina pro uznávaní jazyků za JMB211}
N//Je neslučitelnost pro: JTB032
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK