PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Hospodářské dějiny německy mluvících zemí - JMB207
Anglický název: Economic History of German Speaking-Countries
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Vyučující: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Soubory Komentář
stáhnout Historie německých odborových organizací.pdf
Anotace
Poslední úprava: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. (02.10.2017)

Cílem kurzu je poskytnout studentům bakalářského studijního programu přehled o základních etapách hospodářského vývoje v německy mluvících zemích. Výklad v rámci kurzu je pojímán chronologicky, počínaje zásadními reformami z období vlády kancléře Bismarcka, přes vývoj v období Výmarské republiky, krizi 30. let 20. století, po klíčové období hospodářského vývoje samostatné Spolkové republiky Německo po 2. světové válce. Vývoj po 2. světové válce je zaměřen na analýzu budování sociálně tržního hospodářství. Kurz je ukončen sjednocením Německa a hospodářskými důsledky tohoto sjednocení.

Podmínky pro absolvování:
1) četba literatury 2 ETCS, tj. 50 hodin (cca 200 stran)
2) účast na výuce 18 hodin
3) aktivita v hodině, diskuse, oponentura 1 ETCS, tj. 25 hodin
4) ústní zápočet - příprava, absolvování 7 hodin

Celkově: 4 ETCS, tj. 100 hodin
Literatura
Poslední úprava: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. (02.10.2017)

* Povinná literatura:

 • Abelshauser, Werner: Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945. Mnichov: C.H. Beck, 2004.
 • Müller,Helmut: Dějiny Německa. Praha: Lidové Noviny, 1995.
 • Wolfrum, E.: Zdařilá demokracie. Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek. Brno: Barrister & Principal, 2008.

 

Doporučená literatura:

 • Knortz, Heike: Wirtschatfsgeschichte der Weimarer Republik. Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht, 2010.
 • Jančík, Drahomír; Kubů, Eduard (eds.): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápúasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859-1945). Praha: Dokořán, 2011, s. 503-575.


 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. (02.10.2017)

 1. Úvod do předmětu, základy sociálního systému z období císařského Německa, cykly a trendy německého hospodářství, německé hospodářství let 1870-1914.
 2. Korporativní tržní hospodářství Německa, zájmové politiky, primát politiky v hospodářství, fordismus, válečné hospodářství. Vývoj v letech 1914-1945.
 3. Německé hospodářství na cestě do 20. století, Stunde Null hospodářsky vývoj po roce 1945, hospodářské dělení Německa, bilance vstupních zdrojů, vznik sociálně tržního hospodářství, vzrůst německého hospodářství - americká, britská, francouzská a sovětská zóna, rok 1947.
 4. Od měnové reformy ke korejskému boomu, Marshallův plán - mýtus a realita, materiální pomoc německému hospodářství, Marshallův plán a financování výstavby Německa.
 5. Sociálně tržní hospodářství v éře Adenauera, politické a hospodářské problémy, reforma sociálního pojištění, reforma penzijního systému, krize v hornickém průmyslu, krize sociálně tržního hospodářství během korejské války, návrat ke korporativnímu tržnímu hospodářství.
 6. Dědictví hospodářského zázraku: anachronismy hospodářského zázraku, proměna struktury společnosti a produkce, vyhnanci, uprchlíci a gastarbeitři, nivelizace středního stavu.
 7. Návrat do Evropy - kontinuita nebo nový začátek, vstup do celosvětového hospodářství, Montánní unie, Evropské hospodářské společenství.
 8. Systém produkčních faktorů na hospodářství SRN - příroda, kapitál, práce, zahraniční kapitál, teorie a hospodářská politika, stát jako produkční faktor, hospodářská integrace,
 9. Problémy globalizace, dlouhá cesta Německa do měnové unie, zavedení EURO v SRN.
 10. Hospodářská a fiskální krize Evropské unie v letech 2007-2013: postoj Německa k problémům Řecka, Irska a Portugalska; institucionální řešení, protidluhová brzda
 11. Význam odborů v německém hospodářství.
 12. Hospodářské aspekty německého sjednocení; restrukturalizace a privatizace východoněmeckého hospodářství.
 13. Závěr, dotazy, náhradní přednáškový termín.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK