PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Transformace komunistických stran ve středni Evropě a vliv západoevropské levice - JMB205
Anglický název: The Transformation of the Communist Parties in Central Europe and Influence on West European Leftists
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Mejstřík
Vyučující: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Martin Mejstřík
Soubory Komentář
stáhnout Hough Koss Olsen Left in Gov 2010.pdf Die Linke a další KS v národních vládách
stáhnout March Contemporary Far Left in EU.pdf radikální levice v EU 1990-2008
stáhnout Porovnani KSCM v kom volbach.xls komunalni volebni vysledky KSCM 2002-2010
stáhnout Témata esejí.doc Doporučená témata esejí
stáhnout Transformace KS - 2014.doc SYLABUS 2014
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (01.09.2015)

Kurs bude analyzovat historický vývoj a transformaci západoevropských komunistických stran stejně jako následnických subjektů po komunistických stranách bývalého sovětského bloku. Hlavní pozornost při této analýze bude upřena na modelový případ italské komunistické strany a začlenění její transformace do obecného modelu. Ve středoevropském prostoru budou popsány hlavní znaky komunistických režimů a přeměna jejich vládnoucích stran (Československo, NDR, Polsko). V rámci kursu je také plánována diskuze s jedním z představitelů KSČM.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (01.09.2015)

Povinná literatura

Hloušek, V., Kopeček, L.(eds.), Rudí a růžoví, Transformace komunistických stran, Brno: MPÚ, 2002.

Ishyiama, J.T., Bozóki, A.,Adaptation  and Change: Characterizing the Survival Strategies of the Communist Successor Parties, Journal of Communist Studies and Transition Politics, 17(3), 2001, pp.33-50.

Grzymala-Busse, A.M., Redeeming the Communist Past. The Regeneration of Communist Parties in East Central Europe, Cambridge University Press: Cambridge etc., 2002.

Kitschelt, H., Mansfeldova, Z., Markowski, R., Tóka, G., Post-communist party systems, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, (1.kapitola a Conclusions), pp. 19-42 a 383-407.

 

Další literatura

Handl, V., "Evropeizace" KSČM mezi "ortodoxií" a "eurokomunismem"? (listopad 2004), Policy paper, ÚMV, 11 stran, http://www.iir.cz/upload/vhandl2004.pdf

Rupnik, J., Dějiny Komunistické strany Československa, 2002, Praha: Academia.

Balík, S., "Lepší cesta pro naši zemi? KSČM na přelomu tisíciletí, 2000, Politologický časopis (1), 97-106.

Benedetto, G., Quaglia, B., The Comparative Politics of Communist Euroscepticism in France, Italy and Spain, Party Politics, 2007, 13: 478, pp. 478-499.

+ Dějiny jednotlivých zemí z nakladateltví Lidové Noviny

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (22.09.2016)

Na poslední hodině (15.12.) musí být nahlášeny témata esejí o rozsahu 5-10 normostran, jejichž odevzdání do 31. ledna 2017 je podmínkou k přistoupení k písemné zkoušce.

 

Způsob zkoušky: Závěrečný test ověřující základní orientaci v probrané látce.

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (19.09.2016)

1. Úvod - téma kurzu, jeho struktura, literatura (4.10.)

2. Komunistické režimy ve střední Evropě před rokem 1989 a jejich kolaps (11.10.) Četba: Kitschelt, H., Mansfeldová, Z., Post-Communist Party Systems: Competition, Representation and Inter-Party Cooperation, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, pp. 19-42.8.

3. Teorie transformace nástupnických post-komunistických stran ve střední Evropě (18.10.) Četba:Ishyiama, J.T., &  Bozóki, A., Adaptation  and Change: Characterizing the Survival Strategies of the Communist Successor Parties, Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 17, No. 3, 2001, pp.33-50.

4. Vývoj KSČM a SDL (25.10.) Četba: Handl, V., Transformace komunistické strany: Od strategie levicového ústupu k evropeizaci, in: Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989, ed. Gjuričová, A., Kopeček, M., Praha: Paseka, 2008, s. 91-115 a Haughton, T., Explaining the Limited Success of the Communist-Successor Left in Slovakia, Party Politics 10, no. 2, 2004, pp. 177-191.

5. Teorie politických stran (1.11.) Četba: Katz, R. a Mair, P., Changing Models of Party Organization And Party Democracy, Party Politics 1, no. 1, 1995, pp. 5-28.

6. Teorie transformace západoevropských komunistů (8.11.) Četba: Mejstřík, M., Panebiancův organizační model a jeho aplikovatelnost na transformaci komunistických stran v západní Evropě, Politologický časopis, č. 3, 2013, s. 282-298.

7. Vývoj PDS a situace v Polsku (15.11.) Četba: Hough, D., From Pariah to Prospective Partner? The German Left Party´s Winding Path towards Government, in: Left Parties in National Governments, ed: Olsen, J., Koss, M., Hough, D., Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010, pp. 138-155 a Kowal, P., Transformace Polské sjednocené dělnice strany na přelomu 80. a 90. let, in: Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. MUP Brno 2002, s. 138-161.

8. Modelový případ Italské komunistické strany (22.11.) Četba: Mejstřík, M., Historický vývoj Italské komunistické strany, Praha: FSV UK, 2010, Strmiska, M., Transformace italských (post)komunistů: od Italské komunistické strany k Demokratické straně levice a Levicovým demokratům. In: Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. MUP Brno 2002, s. 40-64.

9. Vývoj francouzských a španělských komunistů (29.11.) Četba: Perottino, M., Change and Continuity of the French Communist Party, in: Trajectories of the Left, ed: Kopeček, L., Brno: DSCS 2005, s. 68-81, Verge, T., The Spanish United Left – The Belated and Troublesome Transition from Policy- to Office-seeking, in: Left Parties in National Governments, ed: Olsen, J., Koss, M., Hough, D., Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010, pp. 87-105.

10. Vývoj ostatních extrémně levicových stran v západní Evropě a spolupráce na evropské úrovni (6.12.) Četba: March, L.,Contemporary Far Left Parties in Europe. From Marxism to the Mainstream?, IPG 1/2009, pp. 126-143.

11. Debata s představitelem KSČM (11.12.)

12. Závěrečný seminář: diskuze nad mírou úspěšnosti transformace jednotlivých politických stran (20.12.) Četba: Grzymala-Busse, A., Redeeming the Communist Past: The Regeneration of Communist Parties in East-Central Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, pp. 265-284.

Na poslední hodině (20.12.) musí být nahlášeny témata esejí o rozsahu 5-10 normostran, jejichž odevzdání do 31. ledna 2017 je podmínkou k přistoupení k písemné zkoušce.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (01.09.2015)

Studenti by měli mít základní orientaci v poválečných dějinách probíraných zemí, zejména pak Itálie, Francie, Španělska a měli by zevrubně znát politický vývoj v zemích střední Evropy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK