PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní britské dějiny - JMB203
Anglický název: Modern British History
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 24 / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Moderni dejiny Britanie_sylabus_2020.doc sylabus 2020 Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (28.01.2020)
Kurz se soustředí nejen na významné politické události, vývoj Velké Británie v evropském a světovém kontextu, ale na významných představitelích britské politiky bude ukázána specifika role osobnosti v dějinách ( především M. Thatcherová, T. Blair, B. Johnson atd.), míra, do jaké odpovídaly na potřeby doby či ji samy formovaly. K upřesnění role premiéra v britském politickém systému budou objasněny základní rysy britského politického systému. Vedle politického vývoje se kurz zaměřuje též na vývoj britské společnosti, způsob života rodiny, jako odrazu doby, rozvoj a vzory v kultuře. Speciální pozornost bude věnována Brexitu s použitím simulace Oxford Debate Club.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (28.01.2020)

Kurz má za cíl seznámit studenty s poválečným vývojem britské společnosti po 2. světové válce od 50. let do současnosti.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (28.01.2020)

Ellis Archer Wasson, Dějiny moderní Británie, 2010

Kenneth O.Morgan a kol., Dějiny Británie, NLN, Praha 2008

Margaret Thatcherová, Roky na Downing Street, Naše vojsko, Praha, 1993

Niall Ferguson, Britské impérium, Cesta k modernímu světu, Argo, Praha, 2016

Charles Moore, Margaret Thatcherová – 1.díl Dáma se neotáčí, NLN, Praha, 2015

Charles Moore, Margaret Thatcherová – 2.díl Jen ona sama, NLN, 2017

Robin Harris, Nezlomná, LEDA, Praha, 2014

Vinston Jacques Legrand, Winston Churcuill, Naše vojsko, Praha, 2013

Tony Blair, “A Journey” , Knopf, 2010

Jan Váška, New Labour, Británie a svět – Ideový rámec britské zahraniční politiky za vlády Tonyho Blaira a Gordona Browna, Karolinum, Praha, 2018

Lenka Rovná, Premiérka Jejího Veličenstva, Evropský kulturní klub, Praha, 1991

Lenka Rovná, Kdo vládne Británii?, SLON, Praha, 2004

The Economist a  další

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (28.01.2020)

Přednáška a seminář, studenti se aktivně zapojí individuálně či ve skupině, metoda simulace Oxford Debate Club

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (28.01.2020)

•        Aktivní účast na přednáškách, ústní prezentace dle dohodnutého tématu (30%)

•        Interview s významnou osobností britských dějin či politiky podložené četbou pamětí, rozhovorů, atd. nejméně tři prameny, zjistěte zázemí a názory této osobnosti na některé téma (30%), (cca 5 - 6 stran)_ termín odevzdání 14.4.

•        Esej (6 – 10 stran)  na specificky zaměřené téma poválečných britských dějin po dohodě s vyučující (40%)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (28.01.2020)

 

Sylabus – LS 2020

 

 

•        18. února

 

Velká Británie ve světových dějinách, sociální, ekonomické a demografické podmínky

 

 

 

•        25. února

 

 Buduje Británie socialismus?

 

poválečný britský vývoj, 50.léta a vytváření Welfare State, ztráta pozice evropské i koloniální           mocnost

 

 

•        3. března

 

 Sladká šedesátá!

 

vláda LP Harolda Wilsona, nové hodnoty, Beatles, minisukně...

 

 

 

•        10. března

 

 Kdo vládne Británii?, Britský politický systém

 

labouristé a konzervativci v britském politickém systému v historické perspektivě

 

 

 

•        17. března

 

Neokonzervativismus na vzestupu

70.léta a nástup M.Thatcherové, thatcherismus - osobnost a hnutí

 

 

•        24. března

 

Konec konsensu?, ekonomická revoluce thatcherismu, změnila se britská společnost?, zahraniční politika - prostředník mezi Reaganem a Gorbačovem

 

Železná lady, druhé a třetí volební vítězství, limity thatcherismu konce 80.let, opoziční labouristé N.Kinnocka Velká Británie a Evropa

 

 

 

•        31. března

 

Thatcher v kalhotách

 

"New Labour" a T.Blair, tři volební období

 

 

•        7. dubna

 

 Není výuka, příprava interview

 

 

 

•        14. dubna

 

Přelom tisíciletí a Velká Británie, Volby 2010, Hung Parliament, nová garnitura čtyřicátníků nastupuje, koalice konzervativců a liberálních demokratů, konec Velké Británie?

 

 Volby 2015

 

 

 

•        21. dubna

 

BREXIT, příčiny, rozbor výsledků

 

 

 

•        28. Dubna

 

Vláda Theresy May a její pád, vyjednávání podmínek Brexitu, důsledky

 

Boris Johnson a vítězství konzervativců 2019

 

 

 

•        5. května

 

Oxford Debate Club: BREXIT a co dál (upřesní vyučující)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK