PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kapitoly z moderních dějin Itálie - JMB197
Anglický název: Chapters from Modern History of Italy
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Mejstřík
Vyučující: PhDr. Martin Mejstřík
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (19.09.2017)
Předmět Kapitoly z moderních dějin Itálie má za cíl seznámit studenty s moderním vývojem této středomořské země od formování její státnosti v polovině 19. století do současnosti. Důraz je kladen na politickou stránku dějin a na přelomová období italské historie - liberalismus konce 19. století, nástup a kolaps fašismu, formování 1. republiky po 2. světové válce a vývoj současné 2. republiky. Zmíněn bude také specifický sociální, politický a ekonomický kontext italského prostředí (organizovaný zločin, korporativní řízení ekonomiky, vývoj volebního systému atd.). Zvláštní prostor pak bude věnován současným problémům italského politického systému a jeho největším nedostatkům.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (02.10.2018)

Podmínky přístupu ke zkoušce: Do poslední hodiny (19.12.) musí být nahlášena témata esejí o rozsahu do 10 normostran. Tyto eseje musí být odevzdány nejpozději do 31. ledna 2019.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (16.09.2013)

Povinná literatura:

 

COTTA, Maurizio a VERZICHELLI, Luca. 2007. Political institutions in Italy. Oxford: Oxford University Press.

DE GRAND, Alexander. 1982. Italian fascism : its origins and development. Lincoln: University of Nebraska Press.

KOGAN, Norman. 1983. A political history of Italy: the postwar years. New York: Praeger.

KUNC, Jiří. 2000. Stranické systémy v rekonstrukci : Belgie, Itálie, Španělsko, Československo. Praha:  Sociologické nakladatelství.

PROCACCI, Giuliano. 2010. Dějiny Itálie. Praha: Lidové noviny.

SAVIANO, Roberto. 2008. Gomorra. Praha: Paseka.

 

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (12.09.2013)

Výuka bude probíhat v podobě frontálních přednášek s aktivním zapojením studentů a diskuzí k probírané problematice na základě doporučené četby.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (02.10.2018)

Písemná zkouška z témat probíraných na hodinách.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (02.10.2018)

1. Úvod – představení kurzu a programu výuky (3.10.)

2. Vznik Itálie – formování italského státu v 19. století, jeho cesta k nezávislosti a vznik liberální savojské monarchie (10.10.) Četba: Procacci, G. 1997. Dějiny Itálie. Praha: Lidové noviny, s. 236-272

3. Liberální monarchie – vývoj Itálie v období před 1. světovou válkou, vrchol liberalismu, pokusy o koloniální expanzi, mezinárodní postavení země, rozvoj nových politických sil (17.10.) Četba: Procacci, G. 1997. Dějiny Itálie. Praha: Lidové noviny, s. 279-322.

4. Fašismus – poválečný chaos, nástup Mussoliniho, analýza fašistického režimu a jeho přerod v totalitarismus, 2. světová válka, kolaps fašismu a Italská sociální republika (31.10.) Četba: De Grand, A. 1989. Italian Fascism. Omaha: University of Nebraska Press, s. 22-57, s. 161-166.

5. Formování 1. republiky – poválečná léta, referendum a vyhlášení republiky, představení hlavních politických stran a jejich představitelů – křesťanští demokraté a komunisté, volební systém a poválečné volby jako střet západu s východem, postavení Itálie na počátku studené války (7.11.) Četba: Kogan, N. 1983. A Political History of Italy. New York: Praeger, s. 16-44.

6. Ekonomický boom a následná sociální krize – ekonomický boom 50. let a následná sociální krize let 60. a její následky, studentské hnutí a extrémně levicové proudy, konec centrismu (14.11.) Četba: Ginsborg, P. 1990. A History of Contemporary Italy. London: Penguin, s. 210-245.

7. Politická krize 70. let – „roky olova“ (terorismus a snaha o destabilizaci režimu), vrchol popularity komunistů, „historický kompromis“ a vražda Alda Mora (21.11.) Četba: Smith, D. M. 1997. Modern Italy. Ann Arbor: University of Michigan Press, s. 455-466.

8. Agonie 1. republiky – „zmražený“ systém 80. let, krize masových stran, transformace komunistické strany, „Tangentopoli“ a rozpad politického systému (28.11.) Četba: Kunc, J. 2000. Stranické systémy v rekonstrukci. Praha: Slon, s. 91-126.

9. Problém organizovaného zločinu – vývoj hlavních zločineckých organizací v Itálii (Mafia, Camorra, ´Ndrangheta), střet mafie a státu v 80. a 90. letech, Falcone a Borsellino, význam mafie v současnosti a její reflexe v Itálii (5.12.) Četba: Saviano, R. 2008. Gomora. Praha: Paseka, s. 168-229.

10. Nástup Berlusconiho – vznik 2. republiky, její politické instituce a volební systém, postavení prezidenta, nové politické strany a bipolární stranický systém, Berlusconiho vítězství a personalizace politiky (12.12.) Četba: Cotta, M. a Verzichelli, L. 2007. Political Institutions in Italy. Oxford: Oxford University Press, s. 52-65, 70-71 a 104-109.

11. Itálie v 21. století – ekonomická a politická krize, nový volební systém, Berlusconiho skandály a nárůst populismu, současný politický pat a nejistá budoucnost země (19.12.) Četba: Newell, J. 2010. The Politics of Italy. Cambridge: Cambridge University Press, s. 210-250.

 

Veškerá literatura bude dostupná on-line v systému moodles – kurz: Kapitoly z dějin Itálie, heslo: Itálie.

V rámci kurzu je plánována návštěva Velvyslanectví Italské republiky.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (12.09.2013)

Základní orientace ve všeobecných moderních dějinách evropských zemí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK