PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kulturní politiky západoevropských států - JMB187
Anglický název: Cultural policy of West European countries
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. (14.02.2018)
Cílem kurzu je zkoumání současných modelů kulturních politik západoevropských států, s důrazem na situaci ve Velké Británii, Francii a Německu. Kulturní politika bude nahlížena z hlediska aktérů, cílů, finančních a právních prostředků. Ve druhé polovině kurzu se budeme zabývat i kulturní politikou na úrovni Evropské Unie a jiných mezinárodních organizací. V neposlední řadě se zaměříme i na zahraniční kulturní politiku – kulturní diplomacii zkoumaných entit.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. (14.02.2018)

 

 

Podmínky pro splnění studijních povinností:  50% teamový projekt a seminární práce v rozsahu 6-8 normostran na základě tématu projektu, 50% závěrečný test.

 

 

 

V rámci aktivní účasti na semináři připraví student/ka na úvod aktuality z oblasti kulturní tvorby a kulturní politiky. Ke každé přednášce je také přiřazena otázka k zamyšlení.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. (14.02.2018)

1)     21.2.. Úvodní hodina, studijní povinnosti, rozdělení teamových projektů.

 

 

2)     28.2. Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů (kultura, kulturní politika a její základní cíle, kulturní systém). Specifické místo kultury v politice a ve společnosti.

 

 

Otázka: Zaslouží si kultura zvláštní zacházení a má stát utvářet kulturní politiku?

 

 

3)     7.3. příprava teamového projektu, rešerše a příprava pracovní struktury

 

4)     14.3. Modely kulturní politiky – Francie, Německo, Velká Británie.

 

5)      21.3. Modely kulturní politiky – Francie,

.

6)     28.3. Kulturní politika mezinárodních a regionálních organizací (EU)

 

Otázka: Potřebuje EU kulturní politiku?

 

7)     4.4. Kulturní politika mezinárodních a regionálních organizací (UNESCO, OIF)

 

8)     11.4. Vnější kulturní politika státu a kulturní diplomacie: vymezení základních pojmů(branding, propaganda, veřejná diplomacie, gastrodiplomacie), strategie a nástroje.

 

Otázka: Jaká je role sportu v kulturní politice a kulturní diplomacii?

 

9)     18.4. Šíření dobrého jména státu (propojení turismu, kultury, investic, EXPO)

 

Otázka/četba: Koncepce české kulturní politiky. Kulturní agenda jako součást české zahraniční politiky.

10)  25.4.  Přednáška odpadá a je nahrazena komentovanou prohlídkou Národní galerie

 

11)  2.5..Kulturní politika a kulturní diplomacie ČR – vývoj po roce 1989, hlavní témata, aktéři, cíle, rozbor koncepčních materiálů.

 

Otázka: Česká centra. Jak je prezentována česká kultura v zahraničí?

 

12)  9.5. Prezentace teamových projektů

13)  16.5. Závěrečný test

 

 

 

 

 

 

Literatura:

 

Zejména primární dokumenty, koncepční materiály.

 

Většina aktuálních informací týkajících se kulturní politiky je dostupná na internetu. Studentům se doporučují následující internetové stránky:

www.culturalpolicies.net – Compendium of cultural policies and trends in Europe

www.ericarts.org  - European Institute for comparative cultural research

www.incp-ripc.org – International network on cultural policy

www.mkc.cz – Multikulturní centrum Praha

www.mkcr.cz

www.culture.fr – Le portail de la culture

www.kulturserver.de - Kulturserver

www.culture.gov.uk – Department for culture, media and sport

 

  • Terry Eagleton: Idea kultury,Host, Brno 2001
  • David Loyd, Paul Thomas: Culture and the State, New York 1998 (kopie ve studovně)
  • Kol. Autorů: Institutions et vie culturelles, La documentation française, Paris 1996 (kopie ve studovně)
  • Mario d´Angelo, Paul Vespérini: Politiques culturelles en Europe: Une approche comparative, Council of Europe Publishing 1998
  • Toby Miller, George Yúdice: Cultural Policy, Sage Publications, 2002 (knihovna Jinonice)
  • Eliška Tomalová: Kulturní diplomacie, francouzská zkušenost, ÚMV, 2008
  • Kolektiv autorů: Paradigmata moderní kulturní politiky, Divadelní ústav, 2014

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK