PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní dějiny Rumunska - JMB177
Anglický název: Modern history of Romania
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 10 / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Vyučující: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
N//Je neslučitelnost pro: JTB263
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. (18.09.2019)


kurs se zaměřuje na dějiny rumunského státu od roku 1878 po současnost, sleduje důvody, vedoucí k jeho vzniku, vitřní a vnější krize a otřesy, kterým byl vystaven v složitých podmínkách 19. a 20. století.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. (18.09.2019)

 

cílem je, aby se student orientoval pomocí základní faktografie v zásadních změnách vnitro i zahraničně politickéo vývoje  Rumunska ve druhé polovině 19. a v průběhu 20. století, předevšímv složitém období kolem první i druhé světové války a také v období studené války, kdy byly v zemi budovány základy komunismu (až po jeho neslavný konec koncem osmdesátých let).

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. (17.09.2019)

Povinná literatura:

M. Tejchman, Dějiny Rumunska, Praha, Karolinum 1997
K. Treptow (ed), Dějiny Rumunska, Praha, NLN 2000Doporučená literatura:

M. Tejchman, Nicolae Ceauşescu. Život a smrt jednoho diktátora, Praha, NLN 2004
Střední a jihovýchodní Evropa ve válce a v revoluci, Praha, Academia 1969
Balkánské soc. státy mezi dvěma válkami, Praha, Horizont 1970
Sovětizace východní Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v l. 1944-1948, Praha, Historický ústav 1995
B. Litera, M. Tejchman, J. Vykoukal, Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha, Libri 2000, 2004.
J. Šeba, Rusko a Malá dohoda v politice světové, Praha, Melantrich 1937

M. Tejchman, Balkán ve 20. století, Praha 2016

L. Boia, Rumunsko krajina na hranici Európy, Kaligram, Bratislava 1912

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. (18.09.2019)

 

Metoda výuky spočívá v kombinaci přednášek a seminářů s prezentací zadanýh referátů na přednášená témata.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. (18.09.2019)

 

kurz je ukončen ústní zkou, hodnocení 30% za referát a 70% za zkoušku, klasifikace A-F podle https:.cuni.cz/opatření děkanky-c17018.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. (18.09.2019)

 

program kurzu

1. Počátky moderního Rumunska (1856-1878) P

2. Od vyhlášení nezávislosti do 1. světové války (1878-1914) P

3. 1. světová válka, neutrakuta, vznik Velkého Rumunska (1914-1918) P

4. Rumunsko v letech 1856-1918  S (Dákové, Sedmihradsko, Besarábie)

5. Rumunsko ve 20 a 30 letech P

6.   Královská diktatura, proněmecký režim Antoneska, Rumunsko za světové války (1938-1944) P

7. Nástup komunismu a sovětizace (1944-1947) P

8. Rumunsko v letech 1918-1947 S (Rumunsko a Malá dohoda, rumunská armáda na východní frontě, židovskáotázka, německá menšina, 23. srpen 1944)

9. Cesta k "nezávislosti" (1948-1965) P

10. Vzestup a pád N, Ceauseska (1965-1989) P

11. Rumunská revoluce a co dál(1989-20?) P

12. Rumunsko v letech 1947-2000) S

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK