PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vnitřní dějiny Balkánu po roce 1914 - JMB174
Anglický název: Inside history of the Balkans after 1914
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 2012_210_sylabus.doc.docx Sylabus PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.02.2019)
Kurz se soustředuje na základní vnitropolitické i zahraničně politické změny ve vývoji balkánských zemí (Řecka, Srbska a Černé Hory, resp. Jugoslávie, Rumunska, Bulharska a Albánie) za 1. a 2. sv. války, v meziválečném období a ve druhé pol. minulého století.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.02.2019)

Cíl předmětu- student má získat znalost základní faktografie k pochopení složitosti vzájemných mezistátních, mezietnických a vnitropolitických vztahů mezi jednotlivými zeměmi a etniky a i politiky velmocí.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.02.2019)

Požadavky - prezentace referátu na zadané téma, na závěr ústní zkouška.

Hodnocení 30% za referát a 70% za zkoušku, známky A-F podle http://fsv.cuni.cz/opatreni dekanky-c- 172018.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.02.2019)

Literatura  -  M.Tejchman,Balkán ve 20. století, Praha, Karolinum 2017; M. Tejchman, Balkán ve válce a v revoluci, Praha, Karolinum 2008; B. Litera, M. Tejchman, J. Vykoual, Východ. Vznk, vývoj a rozpad sovětského bloku, Praha, Libri 2017

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.02.2019)

Metody - přednáška/seminář s prezentací referátů

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.02.2019)

Program kurzu

1.balkanské země za Velké války - P

2. vznik Království SHS, Velkého Rumunska, řecko-turecká válka, mírové konference a důsledky - P

3. dvacátáleta - sociální revoluce,porážka levice,  stabilizace režimů - S

4. třicátá leta - nástup fašismu, diktatury v Jugoslávii, Řecku, Rumunsku, Bulharsku a Albánii, Balkán a Osa, západní velmoci a SSSR - P

5. kolaborace a rezistence za druhé sv. války - P

6.  sovětizace a upevnění sov. bloku, stalinismus, občanská válka v Řecku - S

7. sovětsko-jugoslávská roztržka a důsledky - P

8. destalinizace, budování socialismu; jugoslávská specifika, spec. vývoj řecké diktatury- P

9. živkovismus, era Ceausescu, albánská specifika -S

10. nástup nacionalismu, narůstání krize sov. bloku , egejské krize (Kypr a řecko-turecké vztahy) - P

11. krize osmdesátých let - P 

12. zhroucení komunismu -  S

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK