PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Stalinismus a SSSR: zrození supervelmoci - JMB170
Anglický název: Stalinism and the USSR: the birth of the superpower
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.
Vyučující: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: KOLENOVS (22.10.2008)
Sovětský svaz po 2. světové válce, vnitřní politika a boj o moc, zahraniční politika s důrazem na vztahy uvnitř socialistického tábora a proměňující se poměr vůči bývalým válečným spojencům.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (09.02.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními aspekty stalinské a poststalinské vnitřní a zahraniční politiky v kontextu boje o moc v SSSR.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (15.01.2020)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Známku tvoří:

Aktivní účast v hodinách 50%

Závěrečný test 50%

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (18.02.2019)

Povinná literatura:

Geyer, M. , Fitzpatricková, S.: Za obzor totalitarismu: srovnání stalinismu a nacismu. Praha: Academia, 2012.

Oleg Chlevňuk: Stalin. Nový životopis. Praha, Paseka, 2016.

Nikolas Verth: Stať o Sovětském svazu In: Černá kniha kommunismu, S.Courtois aj., I,II, Praha 1999

Reimann, Michal: O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí. Praha, Karolinum, 2000.

Sherlock: Russian politics and the Soviet past: Reassessing Stalin and Stalinism under Vladimir Putin (https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2016.01.001)

Vykoukal J., Litera B., Tejchman M., Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha 2000.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (18.02.2019)

Diskuse, seminář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (04.02.2019)

Pro splnění povinností kurzu je nutné získat nadpoloviční počet bodů v testu a aktivně se účastnit výuky (jedna absence je povolena). Celkovou známku vytvoří: aktivní účast ve výuce 50%, test znalostí 50%.

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C

• 61 - 70 % = D

• 51 - 60 % = E

• 0 - 50 % = F

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (15.01.2020)

Stalinismus jako období ruských dějin a politický systém

Prostředky Stalinova nástupu do čela SSSR

Metody vládnutí ve vnitřní politice

Stalinská zahraniční politika

Dopady druhé světové války na SSSR

Poválečná rekonstrukce

Destalinizace jako reakce na poválečnou krizi SSSR

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK