PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bezpečnostní aspekty vztahů EU-USA - JMB165
Anglický název: Security implications of the EU-USA relations
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Prerekvizity : JMB006
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (18.02.2009)
Předmět se zabývá bezpečnostními aspekty transatlantických vztahů. Studenti se seznámí s historií i současností bezpečnostní spolupráce mezi Evropou a Spojenými státy a jejími problémy. Těžiště předmětu spočívá v analýze a srovnání reakcí Evropanů a Američanů na vybrané bezpečnostní hrozby.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (18.02.2009)

Cílem předmětu je seznámit studenty s rozdíly a podobnostmi evropského a amerického přístupu k bezpečnostním problémům součastnosti.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (22.02.2009)

Asmus, Ronald D., A dissenting voice on the values and interests gap, in: Zaborowski, Marcin (ed.), Friends again? EU-US relations after the crisis, Paris: EUISS, 2006, s. 55-61.

Hockenos, Paul, U.S. & Europe: Partnership of Equals, World Policy Journal, Winter 2008/9, s. 115-126.

Král, David, Řiháčková, Věra, Weiss, Tomáš, Views on American Foreign Policy: The Atlanticism of Political Parties in Central and Eastern Europe, Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2008.

Kupchan, Charles A., The Transatlantic Turnaround, Current History, Mar 2008, s. 139-140.

Lundestad, Geir, The United States and Western Europe since 1945: from "empire" by invitation to transatlantic drift, Oxford: Oxford University Press, 2003.

Sloan, Stanley R., NATO, the European Union, and the Atlantic community: the transatlantic bargain reconsidered, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2003.

+ další v Moodlu

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (18.02.2009)

Kombinace přednášky, studentských týmových prezentací a diskuse.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (27.08.2012)

Týmové prezentace: 40 %
Zkouška: 60 % (sit-in open-book esej)
Známky: A (100-90%, výborně), B (89-83%, velmi dobře), C (82-75%, velmi dobře), D (74-67%, dobře), E (66-60%, dobře), F (59-0%, nedostatečně)

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (23.02.2009)

1. Představení předmětu, historický úvod

2. Instituce na obou stranách Atlantiku ? NATO nebo EU-US

3. Strategické dokumenty, strategické pohledy

4. Hard security: NATO/ESDP a jejich budoucnost

5. Proliferace ZHN, kontrola zbrojení

6. Boj proti terorismu

7. Vnitřní bezpečnost

8. Failed states a nástroje pro jejich obnovu

9. Energetická bezpečnost / klimatické změny

10. Výhled do budoucna

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (15.02.2010)

Studenti by měli mít základní znalosti z historie 20. století. Absolvování předmětu Přehled moderních světových dějin I, II a III se vřele doporučuje.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK