PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Švýcarská konfederace v minulosti a současnosti: vzorový model či evropská anomálie? - JMB125
Anglický název: Swiss Confederation in the past and the present - a role model or a European anomaly?
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (28.04.2017)
Kurs je věnován historii a současnosti Švýcarské konfederace s důrazem na tradice (základy) a instituce tamního politického systému, ústavní vývoj, federalismus a přímou demokracii. Vzhledem k zvláštnímu postavení v Evropě a ve světě (neutralita, poskytování tzv. dobrých služeb)bude též analyzováno postavení Švýcarska ve vztahu k EU (sektorové smlouvy)a k mezinárodním organizacím (agencie OSN a další mezinárodní organizace na území Švýcarska), jakož i specifika švýcarské ekonomiky. V samostatném exkursu bude věnována pozornost úspěšnému exportu švýcarského modelu do sousedního Lichtenštejnska (politický a ústavní systém Lichtenštejnska, historické předpoklady) jakož i historii a současnosti bilaterálních vztahů mezi CH/FL a českými zeměmi resp. Českou republikou.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (21.01.2019)

Der Bund kurz erklärt. Hg. von der Schweizerischen Bundeskanzlei, Bern 2016, 84 s. (i elektronická verze, též francouzsky);

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 18. Mai 2014), Bern 2014 (i elektronická verze, též francouzsky);

Die bilateralen Abkommen Schweiz-Europäische Union (Ausgabe 2016), Hg. vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, Bern 2016 (i elektronická verze, též francouzsky);

Die Schweiz und die Europäische Union, Hg. vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, Bern 2016 (i elektronická verze, též francouzsky);

Die Schweiz und die Europäische Union, 2. vyd. Bern 2016 (i elektronická verze, též francouzsky);

Volker Knapp, Kleine Geschichte der Schweiz, München 2010;

Thomas Maissen, Geschichte der Schweiz, 5.vyd. Stuttgart - Ditzingen 2017;

Georg Kreis, Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Ihre Antworten auf die Herausforderungen der Zeit, Zürich 1999;

Jakob Tanner, Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert, München 2015;

Adrian Vatter, Das politische System der Schweiz, Baden-Baden, 2. vyd. 2016;

Klaus Armingeon - Markus Freitag, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die politischen Systeme im Vergleich, Opladen 1997;

Jürg Martin Gabriel, Das politische Systém der Schweiz (Eine Staatsbürgerkunde), Bern-Stuttgart- Wien 1993 (a další vydání);

Handbuch Politisches Systém der Schweiz (různí vydavatelé), I-IV., Bern 1983-1993 (a další vydání);

Leonhard Neidhart, Die politische Schweiz. Fundamente und Institutionen, Zürich 2002;

Souhrnná teritoriální informace Švýcarsko. Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni 18.01.2016, Bern 2016, 65 s.  (i elektronická verze);

Edi Kradolfer, Pressevielfalt Schweiz. Ein Überblick, Neuchâtel/Neuenburg 2007, 44 s . (i elektronická verze);

Francesco Bizzozero, Wichtige Veränderungen in der schweizerischen Medienlandschaft zwischen 1950 und der Gegenwart, München 2015;

Verfassung des Fürstentums Liechtenstein (LR 101). Stand: 1. Februar 2014. Hg. vom Rechtsdienst der Regierung des Fürstentums Liechtenstein, Vaduz 2014 (i elektronická verze);

Peter Geiger et el., Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách a současnosti. Souhrnná zpráva Česko-lichtenštejnské komise historiků, Brno 2014 (i elektronická verze na webu Česko-lichtenštejnské komise historiků);

Václav Horčička – Drahomír Suchánek – Jan Županič, Dějiny Lichtenštejnska, Praha 2011;

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (02.10.2018)

1. Historická a politická geografie Švýcarské konfederace

2.Národ, etnikum, jazyk – moderní multilingvální národ jako evropská výjimka?

3. Historické kořeny švýcarské národní a státní identity – od „lesních kantonů“ přes švýcarskou reformaci po moderní federální stát

4. Švýcarské a lichtenštejnské spory o historii (židovská „spící konta“ v tamních bankách, CH a FL v období 2. světové války a jejich vztah k nacistickému Německu)

5. Základy švýcarského politického systému – občan, obec, kantony a „švýcarský lid“; ústava a ústavní instituce; volební systém

6. Stranickopolitický systém Švýcarské konfederace

7. Tradice občanské společnosti; historie a postavení církví a náboženství v CH

8. Média ve Švýcarsku; aktuální politické a společenské problémy CH

9. Švýcarsko ve světě (švýcarská zahraniční politika, Švýcarsko a mezinárodní organizace)

10. Bilaterální vztahy Švýcarska a českých zemí, resp. ČR

11. Export švýcarského modelu? Příklad Lichtenštejnského knížectví (ústavní a politický systém s důrazem na postavení monarchy-knížete a přímou demokracii, zahraniční politika)

12. Bilaterální vztahy Lichtenštejnska a českých zemí, resp. ČR

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK