PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Historická geografie pro RVS - JMB122
Anglický název: Historical geography of Eastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marek Pečenka
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marek Pečenka (10.02.2016)
Kurs je určen pro studenty oboru mezinárodní teritoriální studia a ostatních oborů. Podává základní přehled historicko-politického vývoje východní Evropy od středověku po současnost (Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Polsko a Pobaltí, Maďarsko). Soustřeďuje se především na územní vývoj jednotlivých států v této oblasti, částečně též na problematiku demografického a ekonomického vývoje. Přednášky jsou členěny podle jednotlivých geografických oblastí. Následné semináře budou zaměřeny prakticky s cílem prohloubit orientaci studentů v regionu jak z hlediska geografického, tak historicko-geografického.
Literatura
Poslední úprava: VYKOUKAL (20.10.2004)

Povinná literatura a doporučená literatura:

East W. G., An Historical Geography of Europe, London 1966

Honzák F., Pečenka M., Stellner F., Vlčková J., Evropa v proměnách staletí, Praha 2001 (zde i další bibligrafie)

Honzák F., Pečenka M., Státy a jejich představitelé, Praha 1999

Pounds N. J. G., An Historical Geography of Europe, Cambridge 1994

Pounds N. J. G., An Historical and Political Geography of Europe, London 1947

Soubor statí k historické geografii světa I., Praha 1982 (skriptum)

Atlasy:

Chew A. F., Atlas of Russian History, New Haven-London 1970

Encyklopedický atlas světových dějin, Praha 1999 (český překlad DTV-Atlas zur Weltgeschichte, München 1966, angl. pod názvem The Penguin Atlas of World History, Harmondsworth 1978)

Kapesní atlas světových dějin 1-2, Praha 1982-1984

Oxfordský atlas moderních světových dějin, Praha 1991

Knaurs neuer historischer Weltatlas, München 1990

Další literatura bude průběžně doplňována.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marek Pečenka (10.02.2016)

1. Předmět historické geografie a stručný přehled geografie Evropy s důrazem na geografii východní Evropy (fyzická geografie, demografie, hospodářství)
2. Historická geografie Ruska (včetně asijské části)
3. Historická geografie Polska a Pobaltí
4. Historická geografie Maďarska

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK