PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Masmédia německy mluvících zemí po roce 1945 - JMB115
Anglický název: Masmedia of German Speaking Countries after 1945
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Šafařík
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (17.01.2017)

 

Vyučující: PhDr. Petr Šafařík

Typ předmětu: povinně volitelný

Forma výuky: seminář

Rozsah předmětu: 0/2

Studijní požadavky: Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu (tj. za celý semestr) cca 200 tiskových stran a na tomto základě aktivní účast v diskusích. Dále příprava ústního referátu (15 minut) na vybrané téma s využitím studijní literatury v rozsahu zhruba 50  tiskových stran a odevzdání malé seminární práce na téma ústního referátu v rozsahu 4−5 nrs. Písemná práce musí vycházet z alespoň tří odborných zdrojů v rozsahu nejméně 70 tiskových stran. Seminář se koná v  českém jazyce.

 

Celkové kreditní ohodnocení: 4

 

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)

 

účast na semináři:                   18

přípravná četba                       37

ústní referát                            20

malá semin. práce                   25

celkem                                  100

 

Anotace:  Předmět se věnuje mediálním systémům, novinářské kultuře a vybraným mediálně-politickým tématům německy mluvících zemí po roce 1945.
  
 

Základní témata (studenti mohou po domluvě s vyučujícím zvolit jiná dle svého zájmu):

- Německá masmédia a mezník 1945

- Denacifikace v oblasti masmédií

- Formování modelu médií veřejné služby v NMZ

- Novinářská kultura v NMZ

- Fenomén Springer

- Masmédia v SRN a studentské revolty konce šedesátých let

- Fenomén Günter Wallraff

- Vybrané mediálně-politické kauzy

- Tzv. duální systém v Německu a Rakousku

- ORF a vliv politických stran

 

Literatura:

Hallin, D. C. - Mancini, P., Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a politiky. Praha: Portál, 2008.

Meyer, T.,  Die Unbelangbaren: wie politische Journalisten mitregieren. Berlin: Suhrkamp, 2015. 

Meyn, H., Massenmedien in Deutschland. Konstanz: UVK-Medien, 1999.

Neisser, H. et al., Der Auftrag: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Positionen - Perspektiven - Plädoyers. Wien: Sonderzahl, 2006.

Schulz, W. et al., Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004.

Schwarzkopf D., Rundfunkpolitik in Deutschland. Band 1, Wettbewerb und Öffentlichkeit. München: Dtv, 1999.

Wilke, J., Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1999.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK