PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sovětský stát a společnost 1941-1945 - JMB111
Anglický název: The Soviet state and society 1941-1945
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / neurčen (10)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
Vyučující: PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (08.02.2019)

Literatura:
- B. Litera - J. Wanner: Vnitřní fronta. Sovětský stát a společnost 1941 - 1945. Praha 2000 (vybrané kapitoly)
- B. Litera: Válka a moc v SSSR za druhé světové války. In: Slovanský přehled, 2002, č. 2, s. 209 - 231; další litaratura bude upřesňována v průběhu kurzu
Doporučená literatura:
- Rossija i Germanija v gody vojny i mira, 1941 - 1995. Moskva 1995. (vybrané kapitoly)
- J. Volkogonov: Truimf i tragedija. Bratislava 1990
- Velikaja otečestvennaja vojna 1941 - 1945. Kniga 1 - 4. Moskva 1998 - 1999. (vybrané části kapitol)
- M. Harrison, Accouting for  a War. Soviet Production, Employment, and Defence Burden, 1940 - 1945. Cambridge 1996 (vybrané části)

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (08.02.2019)

1. Sovětsko - německé vztahy do 1941; nástin válečných operací a jejich specifika
2. Ideologický charakter války. Cíle válčících stran
3. Okupace, okupační režim, problém kolaborace
4. Odpor, partyzánské hnutí
5. - 6. Změny v systému řízení sovětského státu,

7. - 8. Evakuace a ekonomika
9. - 10. Život obyvatelstva; Leningrad v obklíčení
11. Osvobození a trest; Deportace národů a národností
12. - 13. Výsledky války a její důsledky pro Sovětský svaz. 

Nároky: referát 50%, pohovor 50%

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK