PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Reflexe veřejné debaty - JMB103
Anglický název: Reflections of Public Debate.
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: JTB205
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.08.2019)
Kurz je určen pro bakaláře, kteří se sami podílejí na utváření programu kurzu výběrem konkrétních akcí (debat, seminářů, workshopů, konferencí) , kterých se aktivně účastní a poté o nich podávají písemnou zprávu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.08.2019)

Cílem kurzu je nabídnout studentům možnost v rámci studia proniknout do prostoru odborné a veřejné debaty nejen na akademické půdě, ale i mimo zdi univerzity. Kurz studentům umožňuje vytvořit takové tematické zaměření individuálního sylabu, které odpovídá jejich zájmům.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.08.2019)

Hodnocení studentů vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018).
Kurz je ukončen zápočtem. Zápočet bude udělen, když student získá min. 50 b. (maximum 100 b.).
Aktivní účast na seminářích (mid- term a závěrečná debata) - max. 10 b.
Zprávy z akcí (celkem 10) - max 90 b. (1 zpráva 9 b.)

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (06.02.2019)

Součástí kurzu není povinná literatura. Studenti mají povinnost se na jednotlivé akce připravit na základě četby k tématu, včetně primárních dokumentů.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.08.2019)

Metody výuky vyplývají z konkrétního formátu navštívené akce.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.08.2019)

Úvodní hodina (21.2.2019, STAN, 17:00-18:00): úvodní informace ke struktuře kurzu a k závěrečným zprávám z akcí, rozbor pražského debatního prostředí a doporučení organizací a akcí.
Mid-term debata (28.3., STAN, 16:00-17:20): zhodnocení dosavadních akcí, dobré a špatné příklady, doporučení do druhé poloviny semestru, komentář a debata k odevzdaným zprávám.
Závěrečná debata (16.5., STAN, 16:00-17:20): vyhodnocení komentářů k akcím, celkové zhodnocení přínosu kurzu a navštívených akcí.
Jednotlivé akce si studenti vybírají sami. Veškeré akce prezentované na webu a fb IMS a jednotlivých kateder jsou automaticky doporučené a nevyžadují předběžný souhlas garanta. V ostatních případech student zanese do sdíleného dokumentu název a základní charakteristiku akce (vždy do neděle do 20:00) před jejím konáním. Garanti mají možnost neschválit akci jako vhodnou součást kurzu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (06.02.2019)

Účast na každé akci musí být schválena někým z garantů kurzu, kterými jsou:

dr. David Emler

dr. Kateřina Králová

dr. Kryštof Kozák

dr. Eliška Tomalová

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK