Moderní dějiny pobaltských zemí - JMB097
Anglický název: Modern History of the Baltic Countries
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
N//Je neslučitelnost pro: JTB243
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (13.02.2018)
Přednáškový kurs se zabývá problémy kontinuity a diskontinuity vývoje Litvy, Lotyšska a Estonska. Je zaměřen na výklad historických souvislostí národně a státně emancipačního procesu Litevců, Lotyšů a Estonců a diachronní komparaci historických procesů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (07.02.2019)

Podmínky pro splnění studijních povinností: aktivní účast na výuce, prezentace a  vypracování písemného zhodnocení informačních zdrojů k zadané problematice,  absolvován testu. 

Finální bodové honocení Viz  https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (13.02.2018)

Povinná literatura:  

L. Švec, Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996 (zde kapitoly týkající se vývoje Livonska, pobaltských gubernií, Estonska a Lotyšska )

A. Kasekamp, A History of the Baltic States, Palgrave 2010

 

Doporučená literatura:

A. Plakáns, The Latvians, Stanford 1995

T.Tannberg a kol.,  History of Estonia, Tallinn 2000,

Latvijas vésture (rusky Istorija Latvii), Ríga 2004-2005

E.Bojtár, Oloupení Evropy, Praha 1993

The History of the Baltic Countries, Tallinn 2000

J. Hiden - P. Salmon, The Baltic Nations and the Europe, London 1991

Die baltischen Staaten (ed.B.Meissner), 2. vyd., Kőln 1991

M.Hroch, Evropská národní hnutí v 19. století, Praha 1986

A.Kastory, Smlouvy o "vzájemné pomoci" mezi SSSR a Estonskem, Litvou a Lotyšskem z podzimu 1993, Slovanský přehled, 1991/2, s.140-147

R.Misiunas-R.Taagepera, The Baltic States: Years of Dependence 1940-1980, Berkeley 1983

S.Myllyniemi, Die baltische Krise 1938-41, Stuttgart 1979

S.Myllyniemi, Die Neuordnung der baltischen Länder 1941-1944, Helsinki 1973

R.Parolek, Srovnávací dějiny pobaltských literatur, Praha 1978

 P.Łossowski, Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918-1934), Wroclaw 1972

J.Ochmaňski, Historia Litwy, 3.vyd., Wroclaw 1990

R.Parolek, Srovnávací dějiny pobaltských literatur, Praha 1978

G.Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, Stuttgart 1970

T.Raun, Estonia and the Estonians, Stanford 1987

Týž, Istorija Estonii I-II, Talinn 1997

J.Valenta, Vilno, Litevci a Poláci, Dějiny a současnost, 1992/2, s.56-59 a 5,s.56-59

J.Vozka, Litva - klíč k situaci ve východní Evropě, Praha 1933

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (07.02.2019)

Přednáška + samostudium, aktivní účast na seminářích. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (07.02.2019)

Zk -  úspěšné absolvování závěr. testu. Test se skládá z vyplnění slepé mapy a dvou komparativních otázek z moderních dějin regionu.  Finální bodové honocení Viz 

 https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018.

Deadline pro  odevzdání textu se zhodnocením informačních zdrojů  5.1.