PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Západní Evropa po roce 1989 - JMB094
Anglický název: Western Europe after 1989
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB219
N//Je neslučitelnost pro: JTB233
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout JMB094 pokyny eseje 2018.docx zadání esejů 2018 Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (13.02.2017)
Povinně volitelný jednosemestrální kurs, určený zejména studentům druhého a vyšších ročníků bakalářského cyklu mezinárodních teritoriálních studií. Jeho cílem je uvést posluchače do problematiky politického, ekonomického a společenského vývoje západní Evropy od roku 1989 do současnosti.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (08.01.2018)

Studijní literatura

 

Akkerman T., De Lange S. a Rooduijn M., Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe: Into the Mainstream? (London: Routledge, 2016)

 

Berend I., The Economic History of Twentieth-Century Europe (Cambridge University Press, 2006)

 

Beth Radcliff P., Modern Spain: 1808 to the Present (John Wiley & Sons Ltd, 2017)

 

Buruma I., Smrt v Amsterdamu: vražda Thea van Gogha a meze smířlivosti (Praha: Academia, 2010)

 

Camus J.-Y. a Lebourg N., Far-Right Politics in Europe (The Belknap Press of Harvard University Press, 2017)

 

Clarke H., Goodwin M. a Whitley P., Brexit: Why Britain Voted to Leave the European Union. Cambridge University Press, 2017

 

Cowley P. a Kavanagh D., The British General Election of 2015 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015); též předchozí publikace ze stejné série: The British General Election of 2010 atd.

 

Culpepper P., Changing France: French politics, society and culture (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008)

 

Série Developments vydávaná nakladatelstvím Palgrave Macmillan (Developments in British Politics, Development in Frech Politics, Development in European Politics, Development in West European Politics)

 

Diodato E. a Niglia F., Italy in International Relations: The Foreign Policy Conundrum (Palgrave Macmillan, 2017)

 

Ellinas A., The Media and the Far Right in Western Europe: Playing the Nationalist Card (New York: Cambridge University Press, 2010)

 

Encarnación O., Spanish Politics: Democracy After Dictatorship (Cambridge: Polity Press, 2008)

 

Fitjar R.D., The rise of regionalism: causes of regional mobilisation in Western Europe (New York: Routledge, 2009)

 

Friedman A., Berlusconi: The Epic Story of the Billionaire Who Took Over Italy (New York: Hachette Books, 2015)

 

Friedman G., Ohrožená Evropa: rodící se krize (Praha: Aligier, 2015)

 

Garnett M., Mabon S. a Smith R., British Foreign Policy Since 1945 (London: Routledge, 2017)

 

Heckman F. a Schnapper D., The Integration of Immigrants in European Societies: National Differences and Trends of Convergence (Stuttgart: Lucius & Lucius, 2003)

 

Hutter S., Protesting Culture And Economics In Western Europe: New Cleavages In Left And Right Politics (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014)

 

Kepel G., Terror in France: The Rise of Jihad in the West. Princeton University Press, 2017.

 

King A., Who Governs Britain? (Los Angeles: Pelican, 2015)

 

Lochery N., Out of the Shadows: Portugal from Revolution to the Present Day. Bloomsbury Continuum, 2017

 

Rothenbacher F., The European Population since 1945 (New York: Palgrave, 2005)

 

Royo S., Portugal in the Twenty-first Century (Lanham: Lexington Books, 2011)

 

Schinke W., Imagined Societies: A Critique of Immigrant Integration in Western Europe. Cambridge University Press, 2017

 

Seldon A. a Snowdon P., Cameron at 10: The Inside Story 2010-2015 (Glasgow: William Collins, 2016); též předchozí publikace ze stejné série: Brown at 10 atd.

 

Seldon A. and Finn M. (eds.), The Coalition Effect, 2010-2015 (Cambridge: Cambridge University Press, 2015); též předchozí publikace ze stejné série: The Blair Effect, 1997-2007 atd.

 

Shields J., The Extreme Right in France: From Pétain to Le Pen (New York: Routhledge, 2007)

 

Stockemer D., The Front National in France: Continuity and Change Under Jean-Marie Le Pen and Marine Le Pen. Springer, 2017

 

Šlosarčík, Ivo, Irsko a krize: politika a ekonomika Irské republiky v letech 2008-14 a její evropské souvislosti (Praha: Karolinum, 2015)

 

Taylor M., Currie P. a Holbrook D. (eds.), Extreme Right Wing Political Violence and Terrorism (London: Bloomsbury Academic, 2013)

 + další publikované biografie a autobiografie politických představitelů

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (13.02.2017)

Přednáška + seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (08.01.2018)

Podmínky pro splnění studijních povinností:

1. Pravidelná docházka (nejvýše 1 neomluvená a 1 omluvená absence; vyšší počet absencí může být důvodem pro vyloučení z kurzu, snížení známky nebo dodatečné povinnosti)

2. referát v délce 10-12 minut + handout (25 % celkového hodnocení)

3. esej v rozsahu 18.000 znaků (čistého textu), termín odevzdání 10. 6. 2018 (50 % celkového hodnocení).

4. ústní pohovor nad esejí (25 % celkového hodnocení)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.02.2018)

Program v LS 2018:

 

1) 23. 2. Úvodní a organizační hodina.

 

2) 2. 3. Proměny mezinárodního a bezpečnostního kontextu od roku 1989 do současnosti

 

3) 9. 3. Ekonomický a sociální vývoj zemí ZE po roce 1989

Referáty:

Rozmach internetu v zemích ZE a jeho důsledky

Snahy o reformu penzijního systému ve Francii

 

4) 16.3. Historicko-politický vývoj Británie I (1989-2003)

Referáty:

Vražda Stephena Lawrence (1993) a její dopady

Tony Blair - medailon

 

5) 23. 3. Historicko-politický vývoj Británie II (2003-)

Referáty:

David Cameron – medailon

Vzestup Skotské národní strany

Skandál se zneužíváním poslaneckých náhrad 2009

Aféra týdeníku News of the World (2011)

 

6) 6. 4. Historicko-politický vývoj Francie I (1989-2002)

Referáty:

François Mitterrand – medailon

Jacques Chirac – medailon

Prezidentské volby v roce 2002

Rod Le Penů

 

 

7) 13. 4. Historicko-politický vývoj Francie II (2002-)

Referáty:

Nepokoje na předměstích v roce 2005

Nicolas Sarkozy - medailon

François Hollande – medailon

 „Šátková aféra“ ve Francii

 

8) 20. 4. Itálie po roce 1989

Referáty:

Akce „Čisté ruce“

Silvio Berlusconi - medailon

 

9) 27. 4. Španělsko po roce 1989

Referáty:

ETA a baskický separatismus po roce 1989

Vzestup katalánského separatismu

Zapaterova vláda (2004-11) a paměť španělské občanské války

 

10) 4. 5. Specifika vývoje ostatních zemí ZE

Referáty:

„Mírový proces“ v Severním Irsku

Nizozemsko: Pim Fortuyn a jeho odkaz

Nizozemsko: Spor o Černého Petra (Zwarte Piet)

Federalizace Belgie

Dánsko: Aféra s karikaturami proroka Mohameda v deníku Jyllands-Posten (2005-6)

 

11) 11. 5. Země západní Evropy ve finanční a hospodářské krizi (2008-)

 

12) 18. 5. Aktuální problémy zemí ZE - diskuse

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK