PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Politická kultura v českých zemích a habsburské monarchii 1848-1918. - JMB092
Anglický název: Political Culture in Czech Lands and the Habsburg Monarchy 1848-1918.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / 15 (15)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
Soubory Komentář
stáhnout Velek_Sylabus Politická kultura 2016.pdf Sylabus
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (22.01.2016)

Přednáška se zabývá problémem formování politické kultury v českých zemích a v habsburské monarchii v období modernizace (průmyslové, sociální a zejména politické). Pozornost bude věnována problematice postupné konstitucionalizace, parlamentarizace a demokratizace politického systému habsburské monarchie a jejich specifičnosti dané multietnickým charakterem tohoto státního útvaru.Výklad bude koncipován v historicko-politologickém diskursu s přihlédnutím k sociálním dějinám a k dějinám "všedního dne".
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (15.01.2016)

Cílem předmětu je seznámit studenty s politologickým konceptem tzv. politické kultury a následně s jeho aplikací na vývoj moderní politické kultury v českých zemích v "dlouhém 19. století" a v celkovém kontextu střední Evropy.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (22.01.2016)

Povinná literatura
- Jiří MALÍŘ, Od spolků k moderním politickým stranám. Vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914, Brno 1996.
- Jiří ŠTAIF, Česká národní společnost a její politické elity v letech 1848-1911, in: Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století, ed. P.Vošahlíková a M. Řepa, Praha 1997, s. 9-28.
- Luboš VELEK, The Political Culture in the Czech Lands, 1848-1918, in: Political Culture in Central Europe (10th - 20th Century). Part II. 19th and 20th Centuries, ed. Magdalena Hułas - Jaroslav Pánek - Roman Baron, Warsaw 2005, s. 45-70.
 
Doporučená literatura k tématu

- Gabriel A. ALMOND - Sidney VERBA, The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in five Western Nations,Princeton1963.

- Pierre BARRAL, Wahlsoziologie und Geschichtswissenschaft, in: Vergleichende europäische Wahlgeschichte, ed. Otto BÜSCH - Peter STEINBACH, Berlin 1983, s. 135-156.

- Maurice DUVERGER, Die politischen Parteien, Tübingen 1959.

- Pierre GUIRAL - Guy THUILLIER, La vie quotidienne des députes en France de 1871 a 1914, Hachette 1980.

- Larry E. JONES - James RETALLACK, Elections, Mass Politics, and Social Change in Modern Germany. New Perspectives, Cambridge 1992.

- M. Rainer LEPSIUS, Parteiensystem und Sozialstruktur: zum Problem der Demokratisierung der deutschen Gesellschaft, in: Wirtschaft, Geschichte und Wirtschaftsgeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Friedrich Lütge, ed. Wilhelm ABEL - Knut BORCHARDT - Hermann KELLENBENZ - Wolfgang ZORN, Stuttgart 1966, s. 371-393.

- Carola LIPP, Politische Kultur oder das Politische und Gesellschaftliche in der Kultur, in: Kulturgeschichte heute (Geschichte und Gesellschaft - Sonderheft 16), ed. Wolfgang HARDTWIG - Hans-Ulrich WEHLER, Göttingen 1996, s. 78-110.

- Seymour M. LIPSET - Rokkan STEIN, Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An Introduction, in: Party systems and Voter Alignments. Cross-National Perspectives, ed. Seymour M. LIPSET - Stein ROKKAN, New York - London 1967, s. 1-64.

- Jörg REQUATE, Journalismus als Beruf. Entstehung und Entwicklung des Journalistenberufs im 19. Jahrhundert. Deutschland im internationalen Vergleich, Göttingen 1995.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (15.01.2016)

1) Politický systém habsburské monarchie

2) Koncept "politické kultury" v politologii a historiografii 20. století; prameny a literatura

3-4) Politické strany a jejich typologie (honorační, stavovské, masové)

5) Vůdcovský princip v politice 19. století

6-7) Volby, voliči a volební chování v 19. století

8) Sociální statut poslance a problém profesionalizace moderní politiky

9) Politická rétorika v 19. století a fenomén politické schůze

10) Politické slavnosti, rituály a ceremoniály

11) Tisk a jeho vliv na formování politické kultury 19. století

12) Exkurse

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK