PředmětyPředměty(verze: 891)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Moderní dějiny Střední Asie - JMB090
Anglický název: Modern History of Central Asia
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (01.03.2017)

Povinná literatura k předmětu
Abazov, R.: The Palgrave Concise Historical Atlas of Central Asia. Palgrave - Macmillan, New York, 2008.
Becker, S.: Russia’s Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865-1924. Routledge/Curzon, 2004.
Central Asia. 130 Years of Russian Dominance, A Historical Overview. (Allworth, E., ed.), Durham: Duke University Press, p. 573-607. (Moodles)
Roy, O.: The New Central Asia. The Creation of Nations. New York University Press, New York, 2005.
Soucek, S.: A History of Inner Asia, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Starr, F. S. (ed.): Ferghana Valley: The Heart of Central Asia. M. E. Sharpe, 2011.1. Dějiny Střední Asie do ruské expanze

Povinná literatura:
Roy, O.: The New Central Asia. The Creation of Nations. New York: New York University Press, p. 1-24

Výběrová literatura:
Levi, S.: Turks and Tajiks in Central Asian History. In: Sahadeo, J. - Zanca, R.: Everyday Life in Central Asia. Past and Present. Bloomington: Indiana University Press, 2007, p. 15-31.
Central Asia. 130 Years of Russian Dominance, A Historical Overview. (Allworth, E., ed.), Durham: Duke University Press, p. 1-57.

2. Ruská anexe do Střední Asie

Povinná literatura:
D’Encausse, H. C.: Systematic Conquest, 1865-1884. In: Central Asia. 130 Years of Russian Dominance, A Historical Overview. (Allworth, E., ed.), Durham: Duke University Press, p. 131-150.
Vlček, R.: Ruská expanze do Střední Asie a její vyvrcholení v 19. století. Slovanský přehled, roč. 87, č. 3 (2001), s. 257-268.

3. "Velká hra" ve Střední Asii.

Povinná literatura:
Hopkirk, P.: The Great Game. On Secret Service in High Asia. Oxford: Oxford University Press, 2001. 402 - 429.

Výběrová literatura:
Vambery, A.: Central Asia and the Anglo-Russian Frontier Question. London, 1874, pp. 1-61 (malé stránky).
Khiva and Turkestan (transl. from Russian). London, 1874. pp. 1-41

4. Ruská správa ve Střední Asii

Povinná literatura:
D’Encausse, H. C.: Organizing and Colonizing the Conquered Territories. In: Central Asia. 130 Years of Russian Dominance, A Historical Overview. (Allworth, E., ed.), Durham: Duke University Press, p. 151-171.
nebo
Abdurakhimova, N.: The Colonial system of Power in Turkestan. International Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 34, No. 2. Special Issue: Nationalism and Colonial Legacy in the Middle East and Central Asia (May 2002), pp. 239-262.
Becker, S.: Russia’s Protectorate in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865-1924, p. 169-192.

Výběrová literatura:
MacKenzie, D.: Kaufman of Turkestan: An Assessment of His Administration 1867-1881. Slavic Review, Vol. 26, No. 2 (June), 1967, s. 265-285.

5. Společenské změny ve Střední Asii na přelomu 19. a 20. století (reformní hnutí)

Povinná literatura:
Khalid, A.: Society and Politics in Bukhara, 1868-1920, Central Asian Survey, Sep2000, Vol. 19 Issue 3/4, s. 364-393.

Výběrová literatura:
Khalid, A.: The Politics of Muslim Cultural Reform. Jadidism in Central Asia. Berkeley - Los Angeles - Oxford: University of California Press, 1999, p. 80-113. http://www.escholarship.org/editions/view?docId=ft8g5008rv&brand=ucpress.
Zenkovsky, S.: Kulturkampf in Pre-revolutionary Central Asia. American Slavic and East European Review, Vol. 14, No. 1 (Feb 1955), pp. 15-41.

6. Střední Asie v době 1. světové a občanské války

Povinná literatura:
Sahadeo, J.: Russian Colonial Society in Tashkent. 1865-1923. Indiana University Press, Boomington & Indianapolis. 2007, pp. 163-186.
Olcott, M. B.: The Basmachi of Freemen’s Revolt in Turkestan 1918-24. Soviet Studies, Vol. 33, No. 3, July 1981, p. 352-369.

Výběrová literatura:
Bailey, F. M.: Mission to Tashkent. Oxford University Press, 2002. p. 26-57, 133-155.

7. Stabilizace sovětské moci ve Střední Asii. Národnostní rozčlenění

Povinná literatura:
Roy, O.: The New Central Asia. The Creation of Nations. New York: New York University Press, 2005, p. 50-84.
Farrant, A.: Mission impossible: the politico-geographical engineering of Soviet Central Asia’s republican boundaries. Central Asian Survey, No. 1-2 (25), 2006, s. 61-74.

Morrison, A.: Stalin’s Giant Pencil: Debunking a Myth About Central Asia’s Borders. Eurasianet.org, 13.2.2017, http://www.eurasianet.org/node/82376.


Výběrová literatura:
Karasar, H. A.: Chicherin on the delimitation of Turkestan: native Bolsheviks versus Soviet Foreign Policy. Seven letter from Russian archives on "razmezhevanie". Central Asian Survey, No. 2 (21), 2002, s. 199-209.
Ritter, W.: The Final Phase in the Liquidation of Anti-Soviet Resistance in Tadzhikistan: Ibrahim Bek and Basmachi, 1924-31. Soviet Studies, Vol. 37, No. 4, October 1985, p. 484-493.

8.Transformace středoasijských elit ve 20.-30. letech XX. století

Povinná literatura
Edgar, A. L.: Tribal Nation. The Making of Soviet Turkmenistan. Princeton University Press. Princeton-Oxford, 2004, s. 70-128.
nebo
Carlisle, D.: The Uzbek Power Elite: Politburo and Secretariat (1938-83). Central Asia Survey, Vol. 5, No 3-4/1986, s. 91-132.
nebo
Vaisman, Demian : Regionalism and Clan Loyalty in the Political Life in Uzbekistan. In : Muslim Eurasia. Conflicting Legacies (ed. Yaacov Ro´i), London, 1995, pp. 105-122.

Výběrová literatura:
Collins, K.: The Political Role of Clans and Conflict in Central Asia. Comparative Politics, 2003 Vol. 35, No. 2, p. 171-190.

9. Sociální a politické změny sovětské Střední Asie

Povinná literatura:
Hughes, L.: A Negro Looks at Soviet Central Asia, Cooperative Publishing Society of Foreign Workers in the U.S.S.R. Moscow-Leningrad, 1934 (reprint 2006), s. 5-52.

Výběrová literatura:
Lipovsky, I.: The Central Asian Cotton Epics. Central Asian Survey, Vol. 14, No. 2, 1995, p. 529-524
Northrop, D.: Language s of Loyalty: Gender, Politics, and Party Supervision in Uzbekistan, 1924-1941. The Russian Review, Vol. 59, April 2000, p.179-200.

Teichmann, Christian: Canals, cotton, and the limits of de-colonization in Soviet Uzbekistan, 1924-1941. Central Asian Survey, Vol. 26, No. 4 (December 2007), s. 499-519.

Piancola, Niccolo: The Collectivization Famine in Kazakhstan, 1931-33. Harvard Ukrainian Studies, Vol. 25, No. 3/4 (Fall 2001), s. 237-251.

10. Sovětský islám ve Střední Asii

Povinná literatura:
Polonskaya, L. - Malashenko, A.: Islam in Central Asia. Ithaca Press, Reading, 1994, s. 72-109.
Nebo
Khalid, A.: Islam after Communism. University of California Press, Berkeley, 2007, p. 84-115.

Výběrová literatura:

Kamp, Marianne, Where did the Mullahs Go? Oral Historie from Uzbekistan. Die Welt des Islam, Issue 50 (2010), s. 503-531 (EBSCO)

Keller, S.: To Moscow, Not Mecca. The Soviet Campaign Against Islam in Central Asia, 1917-1941, Praeger, London, 2001, s. 141-212.
Tokhtakhodjaeva, M.: Between the Slogans of Communism and the Laws of Islam. Shirkat Gah Women’s Resource Centre, Lahore, 1995, 67-102.

Бабаджанов, Б. - Муминов, А. К. - Олкотт, М. Б.: Аммаджан Хиндустони (1892-1989) и религиозная среда его эпохи. Восток, №. 5, 2004, с. 43-59.

11. Perestroika a cesta k nezávislosti Střední Asie

Povinná literatura:
Allworth, E.: The Hunger for Modern Leadership. In: Central Asia. 130 Years of Russian Dominance, A Historical Overview. (Allworth, E., ed.), Durham: Duke University Press, p. 573-607.

Výběrová literatura:
Critchlow, J.: Nationalism in Uzbekistan. A Soviet Republic’s Road to Sovereignty. Westview Press, San Francisco-Oxford, 1991, s. 119-135.
Hammer, M.: Perestroika as seen by some Tajik Historians. In: Tajikistan, the Trials of Independence (Djalili M. R., et al. eds.), Richmond: Curzon, 1998, p. 45-51.
Rumer, B. Z.: Soviet Central Asia. "A Tragic Experiment", Boston, 1989. 160-187. (The Impact of the Gorbatchev Reforms on Central Asia)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (01.03.2017)

- Závěrečná ústní zkouška nad tématy přednášek a seznamem přečtené literatury

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (01.03.2017)

Program kurzu

1. Dějiny Střední Asie do začátku 19. století
2. Střední Asie do ruské anexe (1800-1865)
3. Ruská anexe Střední Asie
4. "Velká hra" ve Střední Asii.
5. Ruská správa ve Střední Asii
6. Společenské změny ve Střední Asii na přelomu 19. a 20. století (reformní hnutí)
7. Střední Asie v době 1. světové a občanské války
8. Stabilizace sovětské moci ve Střední Asii. Národnostní rozčlenění
9. Transformace středoasijských elit ve 20.-80. letech 20. století
10. Sociální a politické změny sovětské Střední Asie
11. Sovětský islám ve Střední Asii
12. Perestroika a cesta k nezávislosti Střední Asie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK