PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Minulost, která nechce odejít. Politiky paměti ve Francii a v Německu. - JMB080
Anglický název: The past that will not pass. Politics of memory in France and Germany
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. David Emler, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (25.01.2016)

Bakalářský volitelný kurz "Minulost, která nechce odejít. Politiky paměti ve Francii a v Německu" je koncipován jako úvod do reflexivní problematiky dějin - tj. otázek kolektivní paměti, politik paměti či využívání minulosti politickými i nepolitickými aktéry, rozpracovaný na konkrétním příkladu francouzsko-německých vztahů ve 20. st.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (25.01.2016)

Cílem předmětu je seznámit studenty bakalářského cyklu s problematikou kolektivní paměti, respektive s alternativním pohledem na francouzsko-německé vztahy jako na úhelný kámen dějin 20. st.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (25.01.2016)

Podmínky pro absolvování předmětu:

- aktivní účast na seminářích

- ústní referát

- seminární práce

- ústní zkouška, v případě většího počtu studentů písemný test/esej

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (25.01.2016)

-       Povinná literatura průběžně zadávaná na všech seminářích.

-       Germond, Carine a Türk, Henning. A History of Franco-German Relations in Europe: From "Hereditary Enemies" to Partners, London: Palgrave Macmillan, 2008. (vybrané kapitoly)

-       Erll, Astrid a Nünning, Ansgar (eds.). Cultural Memory Studies: An International and Interdiciplinary Handbook. Berlin: Walter de Gruyter, 2008. (vybrané kapitoly)

-       François, Etienne a Schulze, Hagen (eds.). Deutsche Erinnerungsorte. München, C.H. Beck, 2001. (vybrané kapitoly)

-       Nora, Pierre (ed.). Realms of Memory I-III. New York: Columbia University Press, 1996-1998. (vybrané kapitoly)

-       Olick, Jeffrey K.; Vinitzky-Seroussi, Vered a Levy, Daniel (eds.). The Collective Memory Reader. New York: Oxford University Press, 2011. (vybrané kapitoly)

-       Rousso, Henry. The Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944. Cambridge: Harvard University Press, 1991. (vybrané kapitoly)

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (25.01.2016)

Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 240 tiskových stran (cca. 20 stran týdně) a na tomto základě aktivní účast na diskuzi o tomto tématu (cca 75h práce / 3 kredity), dále příprava referátu (20 minut) na vybrané téma (cca 25h práce / 1 kredit) a složení ústní zkoušky na základě menší seminární práce na stejné téma v rozsahu 10 stran textu (cca 50h práce / 2 kredity). Celkové ohodnocení kurzu je 6 ECTS kreditů.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (25.01.2016)

Úvod:

1)    Představení tématu, definice kolektivní paměti, politik paměti, francouzsko-německé vztahy a vnitrostátní vývoj ve 20. st.

Identita:

2)    Francouzská místa paměti

3)    Německá místa paměti

Konflikt:

4)    První světová válka

5)    Druhá světová válka

Trauma:

6)    Syndrom Vichy

7)    Vergangenheitsbewältigung

Pokání:

8)    Repentance

9)    Historikerstreit

Spolupráce:

10) Elysejská smlouva

11) Evropská integrace

Závěr:

12) Shrnutí problematiky, diskuse

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (25.01.2016)

Tento volitelný́ bakalářský kurz přepokládá znalost anglického jazyka na úrovni nezbytné pro četbu odborných textů v angličtině (znalost němčiny a/nebo francouuzštiny výhodou) a základní orientaci v soudobých evropských dějinách na univerzitní úrovni.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK