PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář k současné hovorové ruštině - JMB078
Anglický název: Seminar on Today´s Colloquial Russian
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 10 (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Tatiana Smirnova
Vyučující: Tatiana Smirnova
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.01.2015)
Kurz je zaměřen na zdokonalování hovorové ruštiny, rozšíření a prohloubení znalostí o reáliích současného
Ruska. Během kursu se pomocí promítání aktuálních ruských televizních pořadů (nebo jejich částí), případně
úryvků z filmů studentům přibližují názory známých osobností kulturní sféry, novinářů, spisovatelů a hudebníků na
současné dění v zemí. Kurz seznamuje posluchače s podobami současné hovorové ruštiny a jejího praktického
použití a nabízí prostor k procvičování moderního ruského jazyka Během seminářů se koná prohlídka kratších
úseků televizních pořadů, reportáží, rozhovorů, filmů a dokumentů. Veškeré nabízené ukázky jsou vybírané v
souladu s tématem konkrétního semináře.
Kurs není určen pro začátečnickou úroveň!!!
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Magda Pektorová (29.10.2019)

1/ rozšíření slovní zásoby (podle potřeby - překlad klíčových slov, případně vysvětlení významu některých výrazů)

2/ poskytnutí nových informací a rozšíření obecného přehledu studentů

3/ zdokonalení sluchového porozumění běžné hovorové mluvnice (rozdíly mužské a ženské řeči, různé hlasové témbry, rozdílná rychlost řeči apod.)

4/ formulování vlastního názoru a účast v diskuzi na vybrané téma s použitím nové slovní zásoby.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.01.2015)

Birich, A. K., Mokijenko, V. M., Stepanova L. I., Russkaja frazeologija. Istoriko-etimologičeskij slovar, 3. vyd., Moskva: AST, 2005.

Dal’. V., Tolkovyj slovar živogo velikorusskogo jazyka 1-4, Moskva: GIINS, 1955.

Ožegov S. I., Švedova H. U., Tolkovyj slovar russkogo jazyka, 4. vyd., Moskva: RAN a Institut Russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova, 2000.

Preobraženskij A. G., Etimologičeskij slovar russkogo jazyka 1-2, Moskva: LKI, 2010.

Rusko-český slovník 1-2., Praha: SPN, 1978.

Slovar russkogo jazyka 1-4, red. Ebgenjeva A. P., 4. vyd., Moskva: RAN, 1999.

http://www.1tv.ru/

https://www.youtube.com

https://www.google.cz

https://www.google.ru

www.echo.msk.ru

http://www.onlinetv.ru/video/

http://www.needforvid.com/tvshow

http://www.eifmanballet.ru/en/

http://www.theguardian.com/stage/2014/apr/20/rodin-boris-eifman-coliseum-review

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.01.2015)

Studentům se nabízí video ukázka s cílem ověřit jejich sluchové porozumění současné hovorové ruštiny a zlepšit nejen jejich poslech, ale i komunikační schopnosti v ruském jazyce během vyvolané diskuze na předkládané téma.

Používání videomateriálů, speciálně vybraných pro účely semináře s cílem:

1/ rozšíření slovní zásoby (podle potřeby - překlad klíčových slov, případně vysvětlení významu některých výrazů)

2/ poskytnutí nových informací a rozšíření obecného přehledu studentů

3/ zdokonalení sluchového porozumění běžné hovorové mluvnice (rozdíly mužské a ženské řeči, různé hlasové témbry, rozdílná rychlost řeči apod.)

4/ formulování vlastního názoru a účast v diskuzi na vybrané téma s použitím nové slovní zásoby.

Vytvoření problémové situace a její vyřešení v průběhu diskuze. Každá ukázka představuje téma pro následnou diskuzi, proto se při jejich výběru bere zřetel na protichůdnost existujících názorů. Což poskytuje studentům příležitost nejen seznámit se s různými stanovisky, ale vytvořit si i vlastní názor na vybranou otázku. Studenti se během hodiny seznamují s materiálem a slovní zásobou, pochopení látky se průběžně kontroluje vyučujícím formou otázek.

Četba krátkých textů s cílem seznámit studenty s postavami, které se vyskytují ve videoukázkách.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.01.2015)

Studenti na konci kurzu píší test, který má za úkol ověřit jejich znalosti. Test obsahuje nová slova a výrazy, použité během lekcí. Důraz se dělá na pochopení mluvené řeči.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.01.2015)

Program kurzu:

1. Balet Ruska a států SNG. Boľšoj teatr - Nižinskij - Cickaridze

2. Moderní balet Borise Eifmana

3. Moskevská divadla

4. Divadelní režiséři - Oleg Tabakov, Konstantin Raikin, Sergei Bezrukov

5. Čulpan Chamatova - slavná divadelní a filmová herečka

6. Současní ruští filmoví režiséři - Andrej Zvjagincev a Nikita Michalkov

7. Alla Pugačeva - zpěvačka a symbol doby

8. Andrej Makarevič - autor a interpret populárních písní

9. „Kinožurnal Jeralaš“ - humoristický dětský televizní seriál

10. „Modnyj prigovor“ - první v Rusku jedinečné talk show o módě

11. Ludmila Petruševskaja - spisovatelka, básnířka, textařka, autorka divadelních her, hudebnice a módní návrhářka.

12. Ruské televizní intelektuální show - hra „Što gdje kogda“

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK