PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Německé umění v Čechách v 19. a 20. století - JMB066
Anglický název: German Art in Bohemia in the 19th and 20th Century
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (08.02.2016)

1.       Obecný úvod: "Německá" Praha?  Vznik pojmu, aspekty historicé  a historiografické,  sociálně-společenské,  

2.       Historický přehled 1: Přemyslovská a lucemburská Praha -  minesang,  Dalimilova kronika, Parléř, Tkadleček/Jan ze Žatce, husité, Jiří z Poděbrad a Jagelonci

3.       Historický přehled 2: Habsburkové - Rudolf II. - mocenské a náboženské problémy (literatura, architektura, výtv. umění)

4.       Historický přehled 3:  od zemského k jazykovému patriotismu:

5.       Paralelní vývoj českého a německého národovectví:  národní obrození,  Národní muzeum,  Národní divadlo versus Nové německé divadlo,  pražští Němci v Evropě přelomu století  - fenomén Rilke (dále: Bergler, Führich, Ruben, Stifter, Ebner-Eschenbach, G. Dobner,  C. E. Ebert, B. Bolzano, dostavba katedrály,- diskuse nad četbou: Grillparzer: König Ottokars Glück und Ende anebo  Ebert: Wlasta

6.       Přelom století - situace: něm. instituce, divadla, spolky,  Moderní galerie, výtvarné umění, architektura, literatura  (G. Kars, E. Orlik, K. Krattner, M. Kopf versus R. Müller, F. Stäger, H.Hönich - rozdvojení německé kultury v Čechách)

7.       Němci v metropoli samostatného Československa - instituce, divadla, spolky, výstavy, výtv. umění,  literatura, architektura (Brömse, Justitz, Futfreund,  W. Horb, F. a H. Feigl, Pittermann-Longen, Kopf, Nowak ad., J. Zasche, A. Föhr, A. Engel, E. Mühlstein ad. )

8.       Období 1. republiky:  Pražská německá literatura (Kafka, Brod, F. Adler, P.Adler, R. Altschul,  E. Feigl, R. Fuchs, H. Grab, W. Haas, E. E. Kisch, P. Leppin, F. Mauthner, G. Meyrink, H. Salus, W. Serner, H. Ungar, J. Urzidil,  M.Vischer, F. C. Weisskopf, E. Weiss, . Weltsch, F. Werfel, L. Winder)

9.       Německá a rakouská emigrace v Praze 1933-1939

10.   Konec "německé" Prahy -  období  nacistické okupace - odsun

11.   Praha bez Němců  - 1989 (Collegium Carolinum, 1962 liblická konference, Körner: Adelheid, Serke - Böhmischer Dörfer)

12.   Lenka Reinerová:  Kavárna nad Prahou - who is who v novele

Literatura povinná:

Křen, Jan: Dvě století střední Evropy. Argo, Praha 2005

Ludvová Jitka:  Až k hořkému konci. Německé divadlo v Praze 1845-1945. Academia, Praha 2012

(úvod - str. 21-32).

 

Prahl, Roman a kol.: Mnichov Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou.  Academia, Praha 2012 ( Předmluva a "Města umění", str.9- 42)

 

 

Serke, Jürgen: Böhmische Döfer. Toulky opuštěnou literární krajinou. Triáda, Praha  2001

 

 

 

 

Křen, Jan:  Konfliktní společenství. Češi a Němci. 1780-1918. Československá akademie věd, Praha 1990

 

Literatura doporučená:

 

Barth, Boris; Faltus, Jozef; Křen, Jan; Kubů, Eduard:  Konkurence a partnerství.  Karolinum, Praha 1999

Brod, Max: Život plný bojů. Mladá fronta, Praha 1966

Demetz, Peter:  Dějiště Čechy.  Paseka 2009

Demetz, Peter:  Praha v ohrožení.  Mladá  fronta, Praha 2010

Demetz, Peter:  Praha černá a zlatá. Prostor, Praha 2012

Hlaváček, Petr /Radovanovič, Dušan: Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé university v Praze.  FF UK, Praha 2012

Holeka, Pavel: Talent, který nemohl dozrát. Martin Wels (1925-1944). Doslov in: Jaroslav Vrchlický: Jarní romance, Triáda, Praha  2012

Krolop, Kurt / Zimmenrmann,  Hans Dieter:  Kafka und Prag.  de Gruyter,  Berlin 1994

Ledvinka, Václav;  Pešek, Jiří:  Praha. Nakladatelství  Lidové noviny,  Praha 2000

 

Lukeš Zdeněk: Splátka dluhu. Praha a její německy hovořící architekti. 1900-1938. Fraktály 2002, ISBN 80-86627-05-5

 

Magris, Claudio: Habsburský mýtus. Triáda, Praha 2002

 

Peroutka, Ferdinand / Urzidil, Johannes: O české a německé kultuře. Dokořán - Jaroslava Jirskrová -Máj, Praha  2008

 

Tichá, Zdeňka (ed.):  Růže kterouž smrt zavřela. Výbor z české poezie barokní doby.  Odeon, Praha 1970

Rádl, Emanuel: Válka Čechů s Němci.  Melantrich,  Praha 1993

Roth, Joseph:  Židé na cestě.  Academia. Praha 2013

Seibt, Ferdinand:  Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy.  Academia, Praha 1996

Rousová ,Hana a kol., Mezery v historii. 1890-1938. Polemický duch střední Evropy - Němci, Židé, Češi. Galerie hl. města Praha, Praha 1994, katalog výstavy.

Jan ze Žatce: Oráč z Čech. Vyšehrad, Praha 1994 (studijní text)

 

elektronické zdroje:

http://gutenberg.spiegel.de/buch/1528/1 :

Grillparzer - Libussa, König Ottokars Glück und Ende

Marie von Ebner Eschnebach - Bozena - projekt Gutenberg

Franz Werfel: Die Legende vom heiligen Trinker

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK