PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do dějin výtvarného úmění 20.stol. - JMB064
Anglický název: Introduction to the History of Arts in the 20th century
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PELANOVA (12.02.2012)
Přehled jednotlivých avantgardních -ismů 20.století na základě analýzy reprezentativních výtvarných děl. Součástí
přednášek bude návštěva výstavy.
Literatura
Poslední úprava: PELANOVA (22.10.2012)

* Literatura povinná:
Larousse, Dějiny umění IV, Odeon, Praha 1971
Pijoan, Dějiny umění 10, Odeon, Praha 1984


* Literatura doporučená:
Gombrich, Ernst: Příběh umění, Odeon, Praha 1976
Huyghe, René: Řeč obrazů, Odeon, Praha 1976
Lamač, Miroslav:: Myšlenky moderních malířů, Odeon, Praha 19xx
Slovník světového malířství, Odeon, Praha 1992
Panofsky, Erwin: Význam ve výtvarném umění, Odeon, Praha 1990Pelánová, Anita: Výtvarné avabtgardy 20. stoleí. Karolinum, praha 2010
Fiala, Vlastimil: Impresionismus, Obelisk, Praha 1972
Gatt, Giuseppe: Turner. Thames and Hudson, London 1967
Klee, Paul: Vzpomínky - deníky - esej. Arbor vitae, Praha 2000
Gimpferer, Pierre / Petrová, Eva: Max Ernst. Odeon, Praha 1990
Kroutvor, Josef: Egon Schiele. Odeon, Praha 1991
Krsek, Ivo: Claude Monet, Odeon, Praha 1982
Lamač, Miroslav: František Kupka. Odeon, Praha 1984
Petrová, Eva: Nicolas Poussin, Odeon, Praha 1987
Prahl, Roman: Eduard Manet, Odeon, Praha 1991
Pelánová, Anita: Výtvarné avantgardy 20. století. Karolinum, Praha 2010
nebo monografie dle vlastního výběru

Sylabus
Poslední úprava: PELANOVA (12.02.2012)

* Přehled témat:
1. Obecný úvod do duchovního klimatu 20. století
2. Expresionismus a fauvismus
3. Kubismus a futurismus
4. Abstrakce - Wassily Kandinsky, Kazimir Malevič, Piet Mondrian
6. Surrealismus
7. Funkcionalismus a konstruktivismus
8. Meiválečný neorealismus
9. J. Pollock a informel, evropská lyrická abstrakce
10. Americký pop-art - Andy Warhol a Roy Lichtenstein
11. Evropská nová figurace
12. Návštěva výstavy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK