PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Postsovětský prostor v české zahraniční politice - JMB061
Anglický název: Post-Soviet Area in the Czech Foreign Policy
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 14 / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Marian
Vyučující: PhDr. Jan Marian
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Luboš Veselý (11.02.2019)
Kurz seznamuje studenty s vývojem zahraniční politiky České republiky vůči zemím východní Evropy, a to
jak ve světle deklarovaných cílů, tak i konkrétních kroků státních i nestátních aktérů. Pozornost bude
věnována bilaterální rovině vztahů mezi ČR a jednotlivými východoevropskými zeměmi, tak i vztahům mezi těmito
zeměmi a EU a rolí české zahraniční politiky při formulaci unijní politiky.

Cílem kurzu je analyzovat vnitropolitické souvislosti i vnější faktory, které ovlivňují formování východní politiky ČR a také představit jednotlivé druhy českých i unijních zahraničněpolitických dokumentů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Luboš Veselý (11.02.2019)

ročenky AMO Agenda pro českou zahraniční politiku
ročenky ÚMV Česká zahraniční politika


David Behenský a David Šanc, Podněstří - kvazistátní struktura na politické mapě Evropy. Acta FF ZČU On-line https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/6328/Behensky.pdf?sequence=1

Laurence Broers,The Nagorny Karabakh Conflict. Defaulting to War. Research Paper.The Royal Institute of International Affairs -Chatham House July 2016 https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/NK%20paper%2024082016%20WEB.pdf


Czyżniewski, M., Polityka wschodnia Unii Europejskiej w okresie prezydencji czeskiej (styczeń-czerwiec 2009) On-line
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/280/Polityka_wschodnia.pdf?sequence=4

Dawisha, K., Putin's Kleptocracy: Who Owns Russia?, Simon & Schuster, 2014.

Jiří Dienstbier: Snění o Evropě. Nakladatelství Lidové noviny, 1990

Roland Dannreuther, European Union Foreign and Security Policy: Towards a Neighbourhood Strategy, Routledge, 2004

Verena Fritz, State-Building: A Comparative Study of Ukraine, Lithuania, Belarus, and Russia, Central European University Press, 2007

Igor Gretskiy, Ukraine's Foreign Policy under Yushchenko. The Polish Quarterly of International Affairs , Vol. 22, No. 4 , October 1, 2013.

Havel, V. projev na konferenci “Europe’s New Democracies: Leadership and Responsibility” - Bratislava, May 11, 2001 On-line http://www.vaclavhavel.cz/docs/ostatni/HAVEL_anj_OK.pdf

Havel, V. "Bělorusko - náš nový východní soused"
On-line http://vaclavhavel.cz/index.php?sec=4&id=5&kat=1&from=34#

Havel, V. , "Gruzínská zkouška po 20 letech svobody"
On-line http://vaclavhavel.cz/index.php?sec=4&id=5#

Marcel H. Van Herpen,  Putin's Wars: The Rise of Russia's New Imperialism, Rowman & Littlefield Publishers 2014

Edmund Herzig, Marina Kurkchiyan, The Armenians: Past and Present in the Making of National Identity, RoutledgeCurzon, 2005

Kundera, M. Únos Západu aneb tragédie střední Evropy

On-line http://www.smatana.sk/archiv/clanky/kundera/milan-kundera-unos-zapadu-aned-tragedie-stredni-evropy-1983 
 
Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Prague, 7 May 2009
On-line http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf

Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Warsaw, 29-30 September 2011
On-line http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_PRES-11-341_en.pdf&ei=CqB8VI2mOI_xasjAgagM&usg=AFQjCNFlsdjYCmvloyrHCb_SSRHlU-eIZg&sig2=gm93PZf6AmXYlon380fb9g&bvm=bv.80642063,d.d2s&cad=rja

Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28-29 November 2013. On-line http://www.eu2013.lt/en/news/statements/-joint-declaration-of-the-eastern-partnership-summit-vilnius-28-29-november-2013

Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Riga, 21-22 May 2015. On-line https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/riga-declaration-220515-final_en.pdf

Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Brussels, 24 November 2017. On-line https://www.consilium.europa.eu/media/31758/final-statement-st14821en17.pdf
 
Charles King, The Ghost of Freedom: A History of the Caucasus, Oxford University Press, 2008

Peål Kolst, Susan Høivik, Political Construction Sites: Nation-Building in Russia and the Post-Soviet States, Westview Press, 2000

Koncepce transformační spolupráce MZV ČR.
On-line http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/transformacni_spoluprace_1/koncepce_transformacni_spoluprace.html

Korosteleva, E.A., Natorski, M. and Simao, L.(Eds.), EU Policies in the Eastern Neighbourhood: the practices perspective, London: Routledge, 2014

Edward Lucas, The New Cold War: How the Kremlin Menaces both Russia and the West. (Revised and updated with a new preface on the Crimean crisis.). Bloomsbury 2014.

David R. Marples, Heroes and Villains: Creating National History in Contemporary Ukraine. Central European University Press, 2007.

Donald E. Miller, Lorna Touryan Miller, Jerry Berndt, Armenia: Portraits of Survival and Hope, University of California Press, 2003

Hooman Peimani, Failed Transition, Bleak Future? War and Instability in Central Asia and the Caucasus, Praeger, 2002

Pražská výzva - Poselství mírové konferenci v Amsterodamu o aktuálních otázkách evropské bezpečnosti. 11. března 1985 http://www.listy.cz/archiv.php/archiv.php?cislo=152&clanek=021534

Riabchuk, M., Gleichschaltung. Authoritarian Consolidation in Ukraine, 2010-2013. K.I.S. Publishers, 2013. On-line http://issuu.com/pubkis/docs/gleichschaltung (28.11.2014)

Rojek, P. Rusko: prokletí impéria: Zdroje ruského politického chování, Centrum pro studium demokracie a kultury 2015


Šedivý, J.,Černínský palác v roce nula. Ivo Železný, Praha 1997

Alice Savovová, Michal Thim, Česká republika a východní dimenze Evropské politiky sousedství, Respekt Institut a AMO, 2008
On-line http://respektinstitut.cz/wp-content/uploads/prilohy/Vychodni%20dimenze%20EPS.pdf

Timothy Snyder, Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem.

Timothy Snyder, The Battle in Ukraine Means Everything. Fascism returns to the continent it once destroyed. New Republic, May 11, 2014. On-line http://www.newrepublic.com/article/117692/fascism-returns-ukraine

Tulmets, E., Státy východní dimenze Evropské politiky sousedství v české zahraniční politice. In: Kořan Michal (ed.), Česká zahraniční politika v roce 2009. Prague: IIR, 2010, pp. 204-218.

Jakub Vlasák, Reakce EU na krizi na Ukrajině a budoucnost Východního partnerství. Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty. 10.9. 2014. On-line http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2014/10/Reakce-EU-na-krizi-na-Ukrajine.pdf

Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War. NYU Press 2003

Whitman, R., & Wolff, S., (Ed.), The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, Palgrave:London, 2010.

Brian Glyn Williams, The Crimean Tatars: The Diaspora Experience and the Forging of a Nation. Brill, 2001

Andrew Wilson, Ukraine Crisis. What It Means for the West?, Yale University Press 2014

Pawel Dariusz Wisniewiski, The Eastern Partnership - It is high time to start a real „partnership“. Moscow, Carnegie Endowment for International Peace 2013. On-line http://carnegieendowment.org/files/CP_Wisniewski_Eng_web.pdf (28.11.2014)

Serhy Yekelchyk, Ukraine: Birth of a Modern Nation. Oxford University Press, 2007.

Сергей Саркисян, НАГОРНО-КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ И РОССИЯ, Russkij vopros, 4, 2009. On-line http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&id=309&kat=5&csl=45

Степан Григорян, ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В СВЕТЕ НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ, Russkij vopros, 3, 2010. On-line http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&id=347&kat=6&csl=48

Číslo věnované Východnímu partnerství. Russkij vopros, 2, 2011. On-line http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&csl=53

Расим Мусабеков, КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ. «СТАТУС-КВО» УВЕЛИЧИВАЕТ ВОЕННЫЕ РИСКИ И ТОРМОЗИТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА. Russkij vopros, 2, 2012. On-line http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&id=454&kat=5&csl=58

Сурен Золян, НАГОРНЫЙ КАРАБАХ: СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ - НОВЫЕ ВЫЗОВЫ. Russkij vopros, 2, 2012. On-line http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&id=455&kat=5&csl=58

Богдан Олексюк, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ УКРАИНЫ: ПОСЛЕДНИЙ ШАНС? Russkij vopros, 1, 2013. On-line http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&id=498&kat=5&csl=61

Małgorzata Klatt, Tomasz Stępniewski, Normative Influence.The European Union, Eastern Europe and Russia. Lublin-Melbourne, Wydawnictwo KUL, 2012.

Číslo věnované situaci před summitem VP ve Vilně. Russkij vopros, 3, 2013. On-line http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&csl=63

Laurynas Kasciūnas, Linas Kojala, Dovilė Šukytė, The Prospects of the Eurasian Union after the Ukrainian Revolution and Russia’s Anexation of Crimea. Russkij vopros, 1, 2014 On-line http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&csl=65

Богдан Олексюк, РОССИЙСКО-УКРАИНСКАЯ ВОЙНА. ЧТО ДАЛЬШЕ? Russkij vopros, 2, 2014. On-line http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&csl=66

Игорь Тышкевич, ЛУКАШЕНКО: ИГРА НА ДВА ФРОНТА ИЛИ ПОПЫТКА ВЫРВАТЬСЯ ИЗ БРАТСКИХ ОБЪЯТИЙ. Russkij vopros, 2, 2014. On-line http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&csl=66

Эльхан Шахиноглу, ПОЛИТИКА БАКУ: БАЛАНС МЕЖДУ МОСКВОЙ И КИЕВОМ . Russkij vopros, 2, 2014. On-line http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&csl=66

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Luboš Veselý (11.02.2019)

Kurs je rozdělen do šesti tematických okruhů, každému bude věnována jedna přednáška a jeden seminář. V průběhu seminářů budou studenti pracovat s různými druhy zahraničně politických dokumentů české i unijní provenience a s českými i mezinárodními médii.
Struktura kursu
1. ČR, EU a východní Evropa: demokratizace a lidská práva versus obchodní zájmy.
2. Praha, hlavní město běloruského disentu.
3. Ukrajina: země velkých očekávání a velkých zklamání.
4. Arménie a Ázerbájdžán: na samé hranici Evropy a v zajetí Karabachu
5. Gruzie a Moldavsko: vůle k evropanství versus geopolitika.
6. Rusko jako hrozba či výzva?

 

Pro splnění povinností kurzu je nutné přednést a odevzdat v písemné podobě kvalitní prezentaci na domluvené téma a aktivně se účastnit výuky (jedna absence je povolena).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK