PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dlouhé stíny války: Mírové uspořádání ve střední Evropě po 2. světové válce - JMB055
Anglický název: The long shaddows of the War: The Post-War Order in the Central Europe after the WWII.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Anotace
Poslední úprava: KUCERAJAROSLAV (26.09.2011)
Německá okupace a druhá světová válka přinesla obyvatelstvu střední Evropy nezměrná utrpení a obrovské materiální a kulturní škody. V bezprostředně poválečné době se ovšem nepodařilo připravit a podepsat mírovou smlouvu s Německem. Řada problémů spojených s válkou a okupací zůstávala po dlouhou dobu a některé zůstávají dodnes předmětem diskuzí ve vnitřní i mezinárodní politice. Na základě nejnovějších výsledků historického bádání přednáška usiluje o komplexní rozbor příčin a hlavních problémů "opožděného mírového uspořádání" , např. pokud se týče hranic, reparací, odškodnění a řady dalších.
Literatura
Poslední úprava: KUCERAJAROSLAV (26.09.2011)

Doporučená literatura:

 

Fisch, Jörg: Reparationen nach dem Zweiten Weltkrieg. München 1992

 

Frei, Norbert (vyd.): Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Göttingen 2006, S. 7-36

 

Hockerts, Hans Günter - Moisel, Claudia - Winstel, Tobias (vyd.): Grenzen der Wiedergutmachung. Die Entschädigung für NS-Verfolgte in West- und Osteuropa 1945-2000. Göttingen 2006, S. 7-60

 

Loth, Wilfried: Ost-West-Konflikt und deutsche Frage: historische Ortsbestimmungen, München 1989;

 

Buchheim, Hans: Deutschlandpolitik 1949-1972. Der politisch-diplomatische Prozeß. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1984;

 

Alte, Rüdiger: Die Aussenpolitik der Tschechoslowakei und die Entwicklung der internationalen Beziehungen 1946-1947. München 2003

 

Kučera, Jaroslav: "Žralok nebude nikdy tak silný" Československá zahraniční politika vůči Německu 1945-1948, Praha 2005.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KUCERAJAROSLAV (09.11.2011)

JMB055: Dlouhé stíny války: Mírové uspořádání ve střední Evropě po 2. světové válce

-----


Zkušební okruhy

1. Mírové uspořádání ve střední Evropě v kontextu "studené války"

2. "Německá otázka" a studená válka 1945-1989

3. Protihitlerovská koalice: hlavní cíle a výsledky její politiky ve střední Evropě 1941-1948

4. Vznik obou německých států a jejich postavení v mezinárodní politice 1949-1973

5. Vývoj tzv. berlínské otázky 1944-1971

6. Problém hranic ve střední Evropě po druhé světové válce

7. Reparace a restituce jako problém mírového uspořádání ve střední Evropě

8. Odškodnění obětí nacionálně socialistické persekuce

9. Potrestání nacistických válečných zločinců

10. Transfer německého obyvatelstva ze zemí středovýchodní Evropy a jeho politické a právní problémy

Sylabus
Poslední úprava: KUCERAJAROSLAV (26.09.2011)

Základní témata:

 

 

1. Rámcové podmínky mírového uspořádání: střední Evropa, druhá světová válka a mezinárodní politika v období "studené války" a po jejím konci

 

2. Vývoj "německé otázky" v letech 1941-1990 a struktura jejích hlavních problémů

 

3. Územní otázky spojené s mírovým uspořádáním s Německem

 

4.  Reparace a restituce

 

5. Odškodnění obětí války a nacionálně socialistické persekuce a individuálních materiálních škod

 

6.  Potrestání nacistických válečných zločinců

 

7. Transfer německého obyvatelstva ze zemí středovýchodní Evropy

 

8. Československo a mírové uspořádání s Německem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK