PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Komunistické systémy ve východní Evropě - JMB046
Anglický název: Communist Systems in Eastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: VYKOUKAL (03.03.2006)
Kurs se zabývá etablováním, fungováním a rozpadem komunistických systémů ve středovýchodní Evropě. Sledován je i vývoj opozice a snahy o reformy systémů.
Literatura
Poslední úprava: VYKOUKAL (08.03.2010)

Povinná literatura:

VYKOUKAL, Jiří - LITERA, Bohuslav - TEJCHMAN, Miroslav: Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Libri 2000.

KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Argo 2005

DURMAN, Karel: Útěk od praporů: Kreml a krize impéria 1964-1989. Karolinum 1998

Dissent and Opposition in Communist Eastern Europe. Ed. Detlef Pollack and Jan Wielgohs, Ashgate 2004

Doporučená literatura:

CZESLAW, Milosz: Zotročený duch. Torst 1992; PEŠEK, Jan - LETZ, Robert: Štruktúry moci na Slovensku 1948-1989.Vydavateľstvo Michala Vaška 2004; GRAJEWSKI, Andrzej: Jidášův komplex. Prostor 2002; TOMASZEWSKI, Jerzy: Cesta komunistických stran k moci ve střední Evropě. In: Soudobé dějiny, č. 2-3, 1998, s.208-237; A Handbook of the Communist Security Apparatus in Central and Eastern Europe 1944/45-1989. Ed. Łukasz Kamiński, Krzysztof Persak, Warszawa 2005

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: VYKOUKAL (08.03.2010)

Nároky: recenze na knihu k tématu, ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: VYKOUKAL (08.03.2010)

1) Představení předmětu

2) Politika komunistických stran po II. světové válce

3) Komunistická strana - organizace, praktické fungování

4) Opory komunistických stran - státní bezpečnosti, justice apod.

5) Kádrová politika - racionalizace, mobilizace, represe

6) Struktury Východního bloku

7) Krize komunistických režimů I.

8) Odpor, opozice, nezávislé iniciativy

9) Krize komunistických režimů II.

10) Církve a náboženské společnosti

11) Cesta k rozkladu Východního bloku I.

12) Cesta k rozkladu Východního bloku II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK