PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní dějiny Ukrajiny - JMB041
Anglický název: Modern history of Ukraine
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (31.05.2005)

Povinná literatura: Lewytzkyyj B.: Politics and Society in Soviet Ukraine 1953-1980. Edmonton 1984, Krawchenko B.: Social Change and National Conciousness in Twentieth Century Ukraine. New York 1985, Olszaňski T.A.: Historia Ukrainy XX. w. Warszava 1993

Literatura doporučená:

Subtelny O.: Ukraine. A History. Toronto 1988, Golczewski F.: Geschichte der Ukraine. Goettingen 1993

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (31.05.2005)

1. Obsazení západní Ukrajiny Rudou armádou v letech 1939-1941

2. Okupace Ukrajiny Německem 1941-1944

3. Sovětský i nacionalistický odboj na Ukrajině

4. Návrat a konsolidace sovětské moci, vznik \\\"druhé emigrace\\\"

5. Místo Ukrajiny v pozdně stalinském a chruščovovském SSSR

6. Vznik opozice a dissentu v Ukrajině v 60. letech

7. Epocha V. Ščerbického - počátek konce sovětské Ukrajiny

8. Průběh a specifika přestavby na Ukrajině

9. Události r. 1991 až po vyhlášení samostatnosti Ukrajiny

10. Role Ukrajiny v dějinách SSSR - oběť nebo spoluviník?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK