PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderni dějiny Estonska a Lotyšska - JMB039
Anglický název: Modern history of Estonia and Latvia
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (21.04.2008)
Přednáškový kurs se zabývá problémy kontinuity a diskontinuity vývoje Lotyšska a Estonska. Je zaměřen na výklad historických souvislostí národně a státně emancipačního procesu Lotyšů a Estonců a diachronní komparaci historických procesů.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (11.10.2006)

L. Švec, Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996 (zde kapitoly týkající se vývoje Livonska, pobaltských gubernií, Estonska a Lotyšska )

A. Plakáns, The Latvians, Stanford 1995

T.Tannberg a kol., History of Estonia, Tallinn 2000

Doporučená literatura (z literatury k pobaltským zemím pouze pasáže týkající se Lotyšska a Estonska):

The Anti-Soviet Resistence in the Baltic States, Vilnius 2002

E.Bojtár, Oloupení Evropy, Praha 1993

The History of the Baltic Countries, Tallinn 2000

J. Hiden - P. Salmon, The Baltic Nations and the Europe, London 1991

Die baltischen Staaten (ed.B.Meissner), 2. vyd., Kőln 1991, A. Ezergailis,The Holocaust in Latvia 1941-1944 : the missing center , Riga Washington 1996

M.Hroch, Evropská národní hnutí v 19. století, Praha 1986 (est. a lot.nár.hnutí)

A.Kastory, Smlouvy o "vzájemné pomoci" mezi SSSR a Estonskem, Litvou a Lotyšskem z podzimu 1993, Slovanský přehled, 1991/2, s.140-147

M. Ilmjärv, Silent Submission: Formation of Foreign Policy of Estonia, Latvia and Lithuania. Period from Mid-1920-s to Annexation in 1940, Stockholm 2004

A. Kasekamp, The Radical Right in the interwar Estonia, Houndmills 2000

M. Laur, History of Estonia, Tallinn 2004

R.Misiunas-R.Taagepera, The Baltic States: Years of Dependence 1940-1980, Berkeley 1983, 2. vyd. 1993

S.Myllyniemi, Die baltische Krise 1938-41, Stuttgart 1979

S.Myllyniemi, Die Neuordnung der baltischen Länder 1941-1944, Helsinki 1973

Na čaše vesov: Estonija i SSSR, 1940 god i jego posledstvija (sost. P. Vares. O. Žurjari), Tallinn 1999

R.Parolek, Srovnávací dějiny pobaltských literatur, Praha 1978

P.Łossowski, Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918-1934), Wroclaw 1972

R.Parolek, Srovnávací dějiny pobaltských literatur, Praha 1978

G.Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, Stuttgart 1970

N. Slabihoudová, Stručný přehled estonské literatury, Praha 1997

Latvijas vésture, Ríga 2004 (Též v ruské a anglické verzi)

Sylabus -
Poslední úprava: VYKOUKAL (20.10.2004)

1. Seznámení s literaturou; etnogeneze Lotyšů a Estonců

2. Středověké Livonsko

3. Důsledky reformace a zápas o Livonsko

4. Připojení Livonska k Rusku a otázka nevolnictví v pobaltských guberniích

5. Estonské a lotyšské národní hnutí v kontextu modernizačních změn 19. a zač.20.století

6. První světová válka a vznik samostatných států

7. Vnitropolitický vývoj, parlamentarismus a přechod k autoritativním režimům

8. Pobaltské státy v kontextu evropské meziválečné politiky

9. Sovětská anexe a vývoj za druhé světové války

10. Sovětské republiky

11. Emancipační zápas a obnovení samostatnosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK