PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Moderní dějiny Běloruska - JMB036
Anglický název: Modern history of Belarus
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2010 do 2015
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.
Vyučující: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: VYKOUKAL (20.10.2004)

Základní informace o dějinách Běloruska, problém formování národa a státu.
Literatura
Poslední úprava: VYKOUKAL (08.03.2009)

Mironowicz E., Bialorus, Warszawa 1999

Řezník Miloš, Bělorusko, Praha 2003

Zaprudnik Jan, Belarus (At a Crossroads in History), Boulder, Westwiew Pr., 1993

Doporučená literatura:

Bělarusika - Albaruthenica, red. A. Ancipenka, Minsk 1993

Kosman Marceli, Historia Bialorusi, Wroclaw etc. 1979

Lukashuk Alexander, Belarus: A Year on a Treadmill, in: The Demise of the USSR (From Communism to Independence), Houndmills (...) and London 1995, s. 285-296

Mihalisko Kathleen, Belarus, tamtéž, s. 130-138

Sylabus
Poslední úprava: VYKOUKAL (20.10.2004)

1. Bělorusko - hlavní údaje o zemi, jejích hranicích a obyvatelstvu

2. Bílá Rus a Kyjevská Rus, tradice běloruské státnosti, okolnosti vzniku běloruské národnosti

3. Bílá Rus v litevském resp. polsko-litevském státu (14. - 18.stol.)

4. Připojení Bílé Rusi k Rusku a jeho důsledky, běloruské literární, jazykové a politické obrození

5. Bílá Rus v období první ruské revoluce a první světové války

6. Bílá Rus v letech 1918 - 1921: zápas o podobu a obsah státnosti

7. Meziválečná Bílá Rus sovětská a polská, běloruská politická emigrace v Evropě

8. Rok 1939, Bílá Rus za sovětsko-německé války, odboj proti Němcům i spolupráce s nimi

9. Bílá Rus v SSSR po r. 1944 (s důrazem na 60.léta): disent, přestavba, počátek demokratizačních snah

10. Vznik nezávislého Běloruska a první období jeho státnosti

11. Nástup Lukašenka v r. 1994 a postupné ustavení autokratické moci

12. Hlavní mezníky vývoje česko-běloruských vztahů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK