PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny Mexika - JMB032
Anglický název: A History of Mexico
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D. (04.02.2015)
Kurz se zaměřuje na historický vývoj území dnešních Spojených států mexických od předkolumbovských civilizací až po současnost. Jádrem kurzu jsou diskuze se studenty na základě přečtené literatury, doplněné výkladem a tematickou audiovizuální prezentací. Pozornost je rovnoměrně věnována politickým, ekonomickým, společenským i kulturním aspektům, s důrazem na pochopení vzájemných souvislostí a na vliv dějinných událostí na současnou podobu Mexika a aktuální fenomény. U studentů je podporován rozvoj schopnosti náhledu na dějinné událostí vždy z několika různých perspektiv, například z pohledu různých společenských skupin studované doby, a rozvoj vlastního kritického úsudku.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D. (08.03.2018)

Povinná literatura:

MEYER, M. C. - SHERMAN, W. L. The course of Mexican history. New York: Oxford University Press, 1991.

WOLF, Eric. Sons of the Shaking Earth: The People of Mexico and Guatemala, Their Land, History and Culture. Chicago: University of Chicago Press, 1959.

HABER, Stephen H. Mexico since 1980. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 

OPATRNÝ, Josef. Mexiko. Praha: Nakladatelství Libri, 2003.         

 

Doporučená literatura:

BETHELL, Leslie, ed. The Cambridge History of Latin America, Cambridge: Cambridge University Press, 1990 (zejména Volumes V a VII).

KATZ, Friedrich. Staré americké civilizace. Praha: Odeon, 1989.

KŘÍŽOVÁ, Markéta. Aztékové: půvab a krutost indiánské civilizace. Praha: Skřivan, 2005.

BERNKOPFOVÁ, Michala. La identidad cultural de los nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla y la influencia de la Unión de Cooperativas Tosepan. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014.

OPATRNÝ, Josef. Benito Juárez. Praha: Horizont, 1974.

MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Přechod k demokracii v Mexiku. Olomouc: Iuriducum Olomoucense, 2009.

HINGAROVÁ, V. - KVĚTINOVÁ, S. - EICHLOVÁ, G. Mexiko: 200 let nezávislosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.

OPATRNÝ, Josef. Amerika v proměnách staletí. Praha: Nakladatelství Libri, 1998.

Historia general de México. México, D.F.: Colegio de México, 1987 - 1988.

POLIŠENSKÝ, Josef. Dějiny Latinské Ameriky. Praha: Svoboda, 1979.

WERNER, Michael S., ed. Encyclopedia of Mexico/History, Society and Culture. Chicago - London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997.

COLLIER, S. - SKIDMORE, T. E., eds. The Cambridge Encyclopedia of Latin America and the Caribbean, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D. (08.03.2018)

1) Pravidelná domácí příprava na semináře (zejména četba povinné literatury)

2) Aktivní účast v hodinách

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D. (28.01.2016)

1.      Úvod do kurzu, předkolumbovské civilizace

Povinná literatura ke zkoušce: Meyer - Sherman, s. 3-52

Doporučená literatura: Opatrný, Mexiko, s. 7-18; Katz, Staré americké civilizace; Wolf, s. 21-101

 

2.      Kultura Aztéků

Povinné minimum četby na hodinu (domácí příprava): Meyer - Sherman, s. 67-92

Povinná literatura ke zkoušce: Meyer - Sherman, s. 53-92

Doporučená literatura: Opatrný, Mexiko, s. 18-23; Křížová, Aztékové; Wolf, s. 102-151

 

3.      Dobytí Mexika a raná kolonizace

Povinné minimum četby na hodinu (domácí příprava): Meyer - Sherman, s. 96-97, 140-153

Povinná literatura ke zkoušce: Wolf, s. 152-202

Doporučená literatura: Opatrný, Mexiko, s. 24-44; Meyer - Sherman, s. 95-247

 

4.      Pozdní koloniální období

Povinné minimum četby na hodinu (domácí příprava): Wolf, s. 202-232

Povinná literatura ke zkoušce: Wolf, s. 202-232; Meyer - Sherman, s. 251-263

Doporučená literatura: Opatrný, Mexiko, s. 45-81

 

5.      Válka za nezávislost, 1. mexické císařství

Povinné minimum četby na hodinu (domácí příprava): Meyer - Sherman, s. 264-284

Povinná literatura ke zkoušce: Meyer - Sherman, s. 264-309

Doporučená literatura: Opatrný, Mexiko, s. 82-88, 93-94; Wolf, s. 233-256

 

6.      Politická nestabilita, odtržení Texasu a mexicko-americká válka

Povinné minimum četby na hodinu (domácí příprava): Meyer - Sherman, s. 335-354

Povinná literatura ke zkoušce: Meyer - Sherman, s. 313-354

Doporučená literatura: Opatrný, Mexiko, s. 94-107

 

7.      Liberální reformy Benita Juáreze, francouzská intervence

Povinné minimum četby na hodinu (domácí příprava): Meyer - Sherman, s. 373-402

Povinná literatura ke zkoušce: Meyer - Sherman, s. 373-415

Doporučená literatura: Opatrný, Mexiko, s. 108-121; Opatrný, Benito Juárez

 

8.      Modernizace Mexika za Porfiria Díaze

Povinné minimum četby na hodinu (domácí příprava): Meyer - Sherman, s. 439-465

Povinná literatura ke zkoušce: Meyer - Sherman, s. 431-465

Doporučená literatura: Opatrný, Mexiko, s. 122-136

 

9.      Mexická revoluce a Ústava z Querétara

Povinné minimum četby na hodinu (domácí příprava): Opatrný, Mexiko, s. 139-143

Povinná literatura ke zkoušce: Opatrný, Mexiko, s. 139-143

Doporučená literatura: Meyer - Sherman, s. 483-551

 

10.  Naplňování Ústavy a rekonstrukce státu

Povinné minimum četby na hodinu (domácí příprava): Meyer - Sherman, s. 569-595

Povinná literatura ke zkoušce: Meyer - Sherman, s. 569-608

Doporučená literatura: Opatrný, Mexiko, s. 144-158

 

11.  Vláda jedné strany a mexikanizace

Povinné minimum četby na hodinu (domácí příprava): Haber a kol., s. 27-48

Povinná literatura ke zkoušce: Haber a kol., s. 20-65

Doporučená literatura: Opatrný, Mexiko, s. 158-184; Meyer - Sherman, s. 627-699

 

12.  Nástup opozice, liberalizace a demokratizace

Povinné minimum četby na hodinu (domácí příprava): Haber a kol., s. 66-94

Povinná literatura ke zkoušce: Haber a kol., s. 66-160

Doporučená literatura: Opatrný, Mexiko, s. 185-188; Měšťánková, Přechod k demokracii v Mexiku 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK