PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Redakce odborných textů - JMB031
Anglický název: Editing of Academic Texts.
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marek Pečenka
Vyučující: PhDr. Marek Pečenka
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marek Pečenka (03.12.2013)

Kurz seznámí studenty se základy přípravy odborných textů pro vydání v knize, časopise či v elektronické podobě. Těžiště kurzu spočívá v praktické části.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marek Pečenka (03.12.2013)

Cílem je seznámit studenty s přípravou knihy (článku) od dodání rukopisu po vydání a naučit je redakčně zpracovat odborný text. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marek Pečenka (03.12.2013)

Aktivní účast na seminářích, zpracování zadaného textu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marek Pečenka (03.12.2013)

Pistorius V., Jak se dělá kniha, 3. vydání, Praha 2011, ISBN 987-80-87053-50-8

ČSN ISO 690, BIBLIOGRAFICKÉ CITACE. Obsah, forma a struktura

Biernátová O., Skůpa J., Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011, Brno 2011

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marek Pečenka (03.12.2013)

1. Základní pojmy: kniha, časopis, elektronická publikace; části knihy, tiráž, copyright; ISBN, ISSN; formáty, vazba; rozsah textu; základní autorskoprávní pojmy

2. Charakteristika odborného textu a jeho náležitosti; citace dle normy ISO 690; RIV

3. Zpracování odborného textu: přijetí textu, jazyková a odborná redakce, předání do sazby, korektura, korekturní značky; supervize, jazykové příručky a slovníky

4. Pokročilejší techniky s textovým editorem Word 2010 a vyšší: formální úprava, styly, hromadné úpravy, makra, kontrola gramatiky a pravopisu, poznámky, bibliografie, rejstřík

5. Základy práce s tabulkovým kalkulátorem Excel

6. Základní typografické zásady (pro korekturu vysazeného textu); specifika e-knih

7. Praktická část - redakční zpracování odborného textu v rozsahu 20-30 stran

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK