PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Strategická simulace diplomacie a geopolitiky - JMB030
Anglický název: Strategic Simulation of Diplomacy and Geopolitics
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (14)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
Soubory Komentář
stáhnout diplomacy_game_rules.pdf Diplomacy - game rules
stáhnout Christopher Clark-The Sleepwalkers.pdf The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 by Christopher Clark, p. 96-116.
stáhnout Making Feminist Sense of International Politics.pdf Cynthia Enloe: Making Feminist Sense of International Politics, University of California Press, 1990
stáhnout 05-henry_kissinger-diplomacy.pdf Henry Kissinger: Diplomacy, Simon and Schuster, 1994, chapter 4: Concert of Europe
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Čížek, Ph.D. (19.10.2016)

Diplomacy (rules)

www.wizards.com/avalonhill/rules/diplomacy.pdf‎

Henry Kissinger: Diplomacy, Simon and Schuster, 2012.

John J. Mearsheimer: Tragedy of Great Power Politics, W.W.Norton, 2003.

Colin Flint: Introduction to Geopolitics, Routledge, 2012.

Edward McClelland, All in the Game, Chcago Magazine, May 2009,

http://www.chicagomag.com/Chicago-Magazine/May-2009/All-in-the-Game/

Diplomacy (game), en.wikipedia.org/wiki/Diplomacy_(game)

 

Studená válka pravidla: http://www.studena-valka.cz

 

Bonusy:

Videotutoriál Diplomacy

www.youtube.com/watch?v=i0RLSs7IL9I

Videotutoriál Twilight Struggle: 

https://www.youtube.com/watch?v=RFfVqRmDLkI

 

 

 
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. (05.01.2016)

1. Pravidelná a aktivní účast na semináři až do konce (40 %)


2. Závěrečná práce (60%)


Student musí dosáhnout celkového součtu 70 bodů, aby získal zápočet. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. (04.12.2015)

V průběhu semináře dojde ke čtyřem intenzivním celovečerním setkáním, a to formou blokové výuky v nekuřáckém sklepení Café Liberál, Řezáčovo náměsti 4, Praha 7.

V průběhu roku 2015 jsou to 4 pondělky, 5.10., 2.11., 30.11. a 7.12., vždy od 19:00 do cca 22:30. 

Na jejich úvodu proběhne krátká diskuse nad zadaným textem.

Následovat bude 5.10. a 2.11. strategická simulace založená na historické mapě Evropy a pozemních a námořních silách sedmi klíčových evropských mocností v roce 1900 (Diplomacy). Na konci hry proběhne krátké zhodnocení geografických a geopolitických souvislostí a porovnání s reálným historickým vývojem.

30.11. a 7.12. proběhne strategická simulace založená na mapě světa v období studené války (Twillight Struggle, 1945-1990), případně simulace teorie her na příkladu hry Malacca. 

 

Čtení pro 1. hodinu: Henry Kissinger: Diplomacy. Berlínský kongres.

Čtení pro 2. hodinu: The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 by Christopher Clark

Čtení pro 3. hodinu: George Kennan´s Long Telegram, text je k dispozici online na: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/coldwar/documents/episode-1/kennan.htm

Čtení pro 4. hodinu: Cynthia Enloe: Making Feminist Sense of International Politics, University of California Press, 1990

Texty budou včas naskenovány v SISu. 

 

Na závěr odevzdá každý student závěrečný projekt. Téma i obsah projektu musí souviset s tématem a obsahem kurzu, je libovolné, nicméně musí být předběžně schváleno vyučujícím.

Poslední možný termín odevzdání projektu: 15.1.2016.

Rozsah projektu je na uvážení studenta, který jej musí v případě potřeby odůvodnit vzhledem ke kreditovému ohodnocení kurzu.

 

Příklady závěrečných témat:

Zápisník a analýza z jednotlivých her se závěrečným komentářem se zajímavého úhlu pohledu

Návrh úprav pravidel a jejich vysvětlení s ohledem na historickou realitu či teorii her

Vytvoření modelu současného fungování mezinárodní politiky ve formátu deskové hry včetně pravidel a komentáře

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Mgr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. (06.10.2014)

Předchozí zkušenosti se strategickými deskovými hrami nejsou nutné.  Diverzifikovaná skupina je pro úspěšné naplnění cílů semináře mnohem lepší než skupina homogenní. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK