PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nacismus ve 20. století - JMB027
Anglický název: Nazism in the 20th Century
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 14 / neurčen (14)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jitka Bílková (09.03.2015)

Přednáška

 

Nacismus ve 20. století

 Fakulta sociálních věd LS 2014/2015

Vojtěch Kyncl

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

 

I.                    17. 2. Úvod do studia dějin nacionálního socialismu. Ideové základy nacionálního socialismu Knihovna A. Hitlera, hlavní rasoví ideologové, program NSDAP

 

II.                  24. 2. Fašismus v Evropě. Itálie, Německo, Británie, Francie, Benelux, Norsko, Československo.

 

III.                3. 3. Formování nacionálně socialistického režimu v Německu 1932-1935. Mein Kampf, Locarnské smlouvy 1925

 

IV.                10. 3. Konsolidace nacionálně socialistického režimu v Německu 1935-1939. Gestapo, NSDAP

 

V.                  17. 3. První republika a fašismus 1930-1938. Sudetendeutsche Partei, Hlinkova slovenská ľudová strana, fašistické Španělsko

 

VI.                24. 3. Krizový rok 1938 v Evropě. Malá dohoda, Antifašisté

 

VII.               31. 3. Druhá republika vedle mocného souseda Pogromy, Norimberské zákony

 

VIII.             7. 4. Radikalizace nacionálně socialistického režimu v Německu 1939-1945. Koncentrační tábor, ghetto, "Vichystická" Francie

 

IX.                14. 4. Protektorát 1939-1945, deportace, kolaborace, germanizace. Propaganda, Československý odboj 1939-1945, Květnové povstání 1945

 

X.                  21. 4. Návštěva pamětníka

 

XI.                28. 4. Soudní vyrovnání s nacismem v Evropě 1945-2013 Dekrety prezidenta republiky, Norimberské procesy

 

XII.              5. 5. Kultura, právo, sociální psychologie a vyrovnání se s nacismem v Československu a ve světě 1960-2013 Vysídlení pohraničí, popírání holocaustu

 

Závěr  12. 5. Udělení zápočtu a písemná zkouška

Prosím, nepodceňte včasnou rezervaci literatury!!!

 

Povinná literatura

Závěrečný písemný test bude o rozsahu faktografických i teoretických otázek z povinné literatury a přednášek. Délka pro zpracování testu 45 min. Poté bude následovat krátká ústní zkouška.

  1. Antonín Klimek, 30. 1. 1933, Začátek konce Československa, Praha 2003.
  2. Robert Kvaček, Nad Evropou zataženo, Praha 1966.
  3. Jan Gebhart - Jan Kuklík, Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě, Praha 2004.
  4. Tomáš Pasák, Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Praha 1999.
  5. Detlef Brandes, Češi pod německým protektorátem, Praha 1998.
  6. Tomáš Staněk, Perzekuce 1945, Praha 1996.
  7. Jaroslav KUČERA, Žralok už nikdy nebude tak silný.

 

Doplňková literatura:

Daniel Jonah Goldhagen, Hitlerovi ochotní katani, Praha 1997.

Christopher R. Browning, Obyčejní muži, Praha 2002.

Sabine Möller - Harald Welzer, Můj děda nebyl nácek, Praha 2010.

Eva Hahnová - Hans Henning Hahn, Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání, Praha 2002.

 

Literatura dobrovolná:

Mein Kampf

Antoine VITKINE, Mein Kampf: příběh jedné knihy, Praha 2010

Jacques BENOIST-MÉCHIN, Éclaircissement sur Mein Kampf d'Adopf Hitler. Le livre qui a changé la face du monde, Paris 1939.

Robert Ch.K. Endsor, Herr Hitler´s self-disclosure in "Mein Kampf", London 1944.

 

Původně požadované:

Othmar PLÖCKINGER, Geschichte eines Buches. Adolf Hitlers "Mein Kampf" 1922-1945, München 2006.

Barbara ZEHNPFENNIG, Hitlers Mein Kampf. Eine Interpretation, Mnichov 2000.

Locarnské smlouvy 1925

Ralph SCHATTKOWSKY (Hrsg.), Locarno und Osteuropa. Fragen eines europäischen Sicherheitssystems in den 20er Jahren, Marburg 1994.

Manfred ALEXANDER, Der deutsch-tschechoslowakische Schiedsvertrag von 1925 im Rahmen der Locarno-Verträge, München 1970.

Piotr Stefan WANDYCZ, The Twilight of French Eastern Alliances 1926-1936. French-Czechoslovak-Polish Relations from Locarno to the Remilitarization of the Rhineland, New Jersey 1988.

 

Gestapo

Gerhard PAUL, Gestapo za druhé světové války. "Domácí fronta" a okupovaná Evropa, Praha 2010.

Klaus Michael MALLMANN - Andrej ANGRICK (Hrsg.), Die Gestapo na 1945. Karrieren, Konflikte, Konstruktionen, Darmstadt 2009.

Robert GELLATELY, The Gestapo and German society. Enforcing racial policy 1935-1945, Oxford 1991.

Oldřich SLÁDEK, Zločinná role gestapa: nacistický bezpečnostní policie v čs. zemích 1938-1945, Praha 1986.

 

NSDAP

Friedrich KIESSLING - Gregor SCHÖLLGEN, Bilder für die Welt. Die Reichsparteitage der NSDAP im Spiegel der ausländischen Presse, Böhlau 2006.

Martin BROSZAT, Uchopení moci. Vzestup NSDAP a zničení Výmarské republiky, Praha 2002.

Mathias RÖSCH, Die Münchner NSDAP 1925-1933. Eine Untersuchung zur inneren Struktur der NSDAP in der Weimarer Republik, München 2002.

 

Sudetendeutsche Partei

Volker ZIMMERMANN, Sudetští Němci v nacistickém státě. Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938-1945), Praha 2001.

Eva HAHNOVÁ, Sudětoněmecký problém. Obtížné loučení s minulostí, Ústí nad Labem 1999.

Rudolf JAWORSKI, Na stráži němectví nebo v postavení menšiny? Sudetoněmecký národnostní boj ve vztazích výmarské republiky a ČSR, Praha 2004.

Hans Henning HAHN, Hundert Jahre sudetendeutsche Geschichte. Eine völkische Bewegung in drei Staaten, Frankfurt am Main 2007.

 

Hlinkova slovenská ľudová strana

Pavol ČARNOGURSKÝ, 6. október 1938, Bratislava 1993.

Jörg Konrad HOENSCH - Gerhard AMES, Dokumente zur Autonomiepolitik der Slowakischen Volkspartei Hlinkas, München 1984.

 

Fašistické Španělsko

Ismael Saz CAMPOS, Fascismo y franquismo, Valencia 2004.

 

Malá dohoda

Zdeněk SLÁDEK, Malá dohoda 1919-1938. Její hospodářské, politické a vojenské komponenty, Praha 2000.

Drahomír JANČÍK, Třetí říše a rozklad Malé dohody. Hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936-1939.

Miloslav JOHN, Září 1938. Role a postoje spojenců ČSR, Olomouc 2000.

Robert KVAČEK, Osudná mise, Praha 1958.

 

Antifašisté (Manifest "Věrni zůstaneme")

Václav KURAL (ed.), Společně v boji. Sborník materiálů ze sympozia o boji československých a německých antifašistů proti hitlerovskému fašismu v letech 1933-1945, Praha 1975.

Horst KÖPSTEIN, Beiderseits der Grenze. Über den gemeinsamen antifaschistischen Widerstandskampf von Deutschen, Tschechen und Slowaken 1939 bis 1945, Berlin 1965.

Tomáš OKURKA (ed.), Zapomenutí hrdinové. Němečtí odpůrci nacismu v českých zemích, Praha 2008.

 

Pogrom

Gerald MESSADIÉ, Verfolgt und auserwählt. Die lange Geschichte des Antisemitismus, München 2001.

Jörg OSTERLOH, Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945.

 

Norimberské zákony

Cornelia ESSNER, Die Nünberger Gesetze, oder die Verwaltung des Rassenwahns 1933-1945, Paderborn 2002.

Andreas RETHMEIER, "Nürnberger Rassegesetze" und Entrechtung der Juden im Zivilrecht, Frankfurt am Main 1995.

Pramen: Die Nürnberger Gesetze über das Reichsbürgerrecht und den Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, Berlin 1937.

 

Koncentrační tábor

Richard GLAZAR, Treblinka. Slovo jak z dětské říkanky, Praha 1996.

Wolfgang SOFSKY, Řád teroru. Koncentrační tábor, Praha 2006.

Adalbert RÜCKERL, Nationalsozialistische Vernichtungslager im Spiegel deutscher Strafprozesse. Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno, München 1977.

 

Ghetto

Hans Günther ADLER, Terezín. Tvář nuceného společenství I-III, Praha 2006-2007.

 

"Vichystická" Francie

Henry ROUSSO, Le régime de Vichy, Paris 2007.

 

Československý odboj 1939-1945

Jan NĚMEČEK, Soumrak a úsvit československé diplomacie. 15. Březen 1939 a československé zastupitelské úřady, Praha 2008.

Jan KUKLÍK, Proti Benešovi! Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939-1945, Praha 2004.

Jiří ŠOLC, Podpalte Československo! Kapitoly z historie československého zahraničního a domácího odboje (1939-1945), Praha 2005.

Václav KURAL, Vlastenci proti okupaci. Ústřední vedení odboje domácího 1940-1943, Praha 1997.

 

Propaganda

Peter REICHEL, Svůdný klam Třetí říše. Fascinující a násilná tvář fašismu, Praha 2004.

Victor KLEMPERER, Jazyk třetí říše - LTI, Praha 2003.

Clemens ZIMMERMANN, Medien im Nationalsozialismus. Deutschland 1933-1945, Italien 1922-1943, Spanien 1936-1951, Wien 2007.

 

Květnové povstání 1945

Václav KURAL - Zdeněk ŠTĚPÁNEK, České národní povstání v květnu 1945, Praha 2008.

Stanislav AUSKÝ, Vojska generála Vlasova v Čechách. Kniha o nepochopení a zradě, Praha 2005.

Stanislav KOKOŠKA, Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání, Praha 2005.

 

Dekrety prezidenta republiky

Benjamin FROMMER, Národní očista. Retribuce v poválečném Československu, Praha 2010.

 Jan NĚMEČEK, Kauza, tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti, Praha 1999.

 

Vysídlení národnostních menšin

 

Tomáš STANĚK, Předpoklady, průběh a důsledky vysídlení Němců z Československa (1918-1948), Ostrava 1992.

 

Jaroslav KUČERA, Žralok už nikdy nebude tak silný.

 

Detlef BRANDES, Cesta k vyhnání 1939-1945. Plány a rozhodnutí o "transferu" Němců z Československa a z Polska, Praha 2002.

 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Komplex odsunu. Vysídlení Němců a české pohraničí po roce 1945, Praha 2005.

 

 

Popírání holocaustu

 

Deborah LIPSTADTOVÁ, Popírání holocaustu. Sílící útok na pravdu a paměť, Praha 2008.

 

Harald WELZER - Sabine MOLLEROVÁ - Karoline TSCHUGGNALLOVÁ, "Můj děda nebyl nácek". Nacismus a holocaust v rodinné paměti, Praha 2010.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK