PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Teorie ve společenských vědách - JMB024
Anglický název: Theory in Social Science
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2015
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 120 / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: JMB052, JMB029, JMB009, JMB017, JMB013, JMB015, JMB011
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (23.02.2018)

23.2.

Úvodní hodina, filosofie po Kantovi: německý idealismus

Marx a marxismus

 

2.3.

Co jsou to "humanitní vědy"? 

Četba a i nterpretace: Nietzsche. Četba a interpretace: Nečasové úvahy: O užitku a škodlivosti historie pro život / Weber. Četba a i nterpretace: Objektivita´ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání". 

 

9.3.

Fenomenologie.Četba a interpretace: "Krize evropského lidství a filosofie" a Bytí a čas, Praha 1996, §15-§24 (87-138).

 

Hermeneutika.Četba a interpretace: "Problém dějinného vědomí"

 

16.3. 

Jazyk, strukturalismus.  Claude Lévi-Strauss

Poststrukturalismus: Četba a interpretace: Foucault: Subjekt a moc

 

23.3. 

Postmoderna 

Gender

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK