PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář I - JMB018
Anglický název: Bachelor Thesis Seminar I
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2015
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 80 (120)
letní:neurčen / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: PhDr. David Emler, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
PhDr. Marek Pečenka
PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
Prerekvizity : JMB052
Je prerekvizitou pro: JMB019
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (11.10.2012)

Bakalářský seminář: Aspekty sociálního a hospodářského vývoje Evropy, severní Ameriky a Ruska po roce 1945. Vyučující: Jaroslav Kučera. V rámci semináře budou připravovány práce, které se zaměří na nejrůznější aspekty sociálního a hospodářského vývoje Evropy, severní Ameriky a Ruska po roce 1945, mj. na vývoj základních sociálních konstelací (rodina, práce, konzum a životní úroveň, proměny hodnot a sekularizace) sociálních hierarchií a nerovností (sociální prostředí, mobilita, migrace a demografického vývoje) a vztahu státu a společnosti (sociální hnutí a občanská společnost, sociální stát, města a vdělání). Z problémů hospodářského vývoje budou předmětem pozornosti problémy mezinárodních ekonomických vztahů, proměny hospodářské politiky jednolivých států, skupin států či různých hospodářských a integrační společenství a ekonomických dopadů evropských integračních procesů a globalizace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK